Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van de Heilige Pieterspenning

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Broederschap van de Heilige Pieterspenning
Plaats Boekel
Provincie ? Noord-Brabant
Bisdom Den Bosch
Dekenaat Ravenstein-Megen
Begindatum 1861 (oprichting)
Einddatum 1948 (laatste vermelding)
Bronvermelding

Zie 'Archief'.

Opmerkingen

Begindatum: de datering van het ledenregister in de inventaris van het parochiearchief 1816 is foutief; de broederschap is in 1861 in Nederland geïntroduceerd.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de St. Pieterspenning Rome 1860 Buitenland

Archief

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), locatie Grave, parochie St. Agatha Boekel, 1600 - 1800, inv. nr. 13 (ledenregister 1934-1948) en 20 (ledenregister 1861-1920).