Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van de Zoete Naam Jezus

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Broederschap van de Zoete Naam Jezus
Provincie ? onbekend
Bisdom Buitenland
Begindatum
Einddatum
Opmerkingen

Een aartsbroederschap van de Zoete Naam Jezus bestond voor zover bekend niet. Deze beschrijving is opgenomen voor het verstrekken van algemene literatuurverwijzingen en informatie over archivalia van algemene(re) strekking.

Broederschappen van dit type

Toon broederschappen van dit type
Verberg broederschappen van dit type
Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de Zoete Naam Jezus Buitenland

Archief

In Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te St. Agatha, archief Dominicanen, inv. nr. 3718 bevindt zich een 'Register houdende de namen van de leden van de broederschappen van de H. Rozenkrans en de Zoeten Naam Jezus te Friesland, 1628-1835'.

 

Literatuur


Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
  • Kort begryp van het vermaert broederschap van den Alder-heylighsten Naem Godts ende Alderheylighsten Naem Jesus. ; op-gerecht in de H. Orden der PP. Predick-heeren (Maastricht 1720). PicartaWorldcat
  • Broederschapsboekje. Oefeningen en gebeden ten gebruike der broeders en zusters van de Broederschap van den Zoeten Naam Jesus en van de Aartsbroederschap van den H. Rozekrans (Rotterdam 18xx). PicartaWorldcat
  • Broederschapsboekje. Oefeningen en gebeden ten gebruike der broeders en zusters van de Broederschap van den Zoeten Naam Jesus en van de Aartsbroederschap van den H. Rozekrans (Rotterdam 18xx). PicartaWorldcat