Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van het Allerheiligst Sacrament

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Dit veld bevat alleen informatie bij plaatsen met meer dan één parochie of wanneer de broederschap was gevestigd in een klooster, instelling of bijkerk.
Naam ? Broederschap van het Allerheiligst Sacrament
Plaats Maastricht
Provincie ? Limburg
Parochie/anders ?

H. Matthias (voorheen H. Catharina)

Bisdom Roermond
Dekenaat Maastricht
Begindatum 1441 (oprichting)
Einddatum 1953 (laatste vermelding)
Bronvermelding

Regionaal Historisch Centrum Limburg, archief van de bisschoppen van Roermond 1840-1940, inv. nr. 468, journaal, 30 april 1891, en zie 'Archief'.

 

Opmerkingen

Algemeen

Op 30 april verzoek aan de bisschop om extra aflaten wegens het 450-jarig bestaan en, wegens ouderdom, verheffing tot aartsbroederschap. Verzoek doorgestuurd naar Rome.

 

Specifiek

Begindatum: de broederschap is opnieuw opgericht in de negentiende eeuw.

Archief

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

1
Naam archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Limburg
Naam collectie Parochie te Maastricht, St. Matthias, van 1632 tot 1804 St. Catharina, 1500-1970
Beheersnummer 21.211 en 14.B002J02
Toegang inventaris
Statuten nee
Reglementen nee
Ledenlijsten ja

1832-1881

1841-1874

eerste helft 20e eeuw

Notulen ja

1846-1949

Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen nee
Correspondentie nee
Financiƫle stukken ja

1655, 1659, 1676, 1677, 1691, 1734, 1753, 1794 (testamenten waarbij legaten ten behoeve van de broederschap van het Heilig Sacrament worden toegekend)

1668-1794 (register van akten van schuldbekentenis) 

1668 (afschrift), 1734, 1736, 1779, 1783, 1790, 1793, 1794 (akten van schuldbekentenis en aflossing en desbetreffende stukken ten behoeve van de broederschap)

1692, 1725 (akten van schenkingen in verband met stichtingen)

1744 (legger van renten ten behoeve van de broederschap)1786-1797 (manuaal der inkomsten)

1841-1934 (rekeningen van ontvangsten en uitgaven)

1858-1916 (kasboek)

1934-1953 (rekeningen van ontvangsten en uitgaven)

1934-1936 (kwitanties)

Overige stukken ja

Feestgids t.g.v. het 5e eeuwfeest, 1941.

Literatuur


Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
  • Reglement voor de Broederschap van het Allerheiligste Sacrament, opgericht in de parochiale kerk van de H. Mathias te Maastricht in 't jaar 1441, hernieuwd in 1841 en herzien in 1951 (Maastricht 1951). PicartaWorldcat