Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van de Heilige Hubertus

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Dit veld bevat alleen informatie bij plaatsen met meer dan één parochie of wanneer de broederschap was gevestigd in een klooster, instelling of bijkerk.
Naam ? Broederschap van de Heilige Hubertus
Plaats Maastricht
Provincie ? Limburg
Parochie/anders ?

O.L. Vrouw (tot 1837 H. Nicolaas)

Bisdom Roermond
Dekenaat Maastricht
Begindatum 1658 (eerste vermelding)
Einddatum 1930 (laatste vermelding)
Bronvermelding

Regionaal Historisch Centrum Limburg, archief van de bisschoppen van Roermond 1840-1940, inv. nr. 466, journaal, 29 september 1853.

Opmerkingen

Begindatum: uit de beschrijving van het archief. Blijkens de literatuurverwijzing uit 1853 is de broederschap in 1803 heropgericht.

Archief: de inventaris kon niet worden geraadpleegd.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de Heilige Hubertus Buitenland

Archief

Regionaal Historisch Centrum Limburg, Parochie te Maastricht: Sint Nicolaas, sinds 1837 Onze Lieve Vrouw, inv. nr. onbekend, archief Broederschap van de H. Hubertus, 1658-ca.1930.

Literatuur


Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
  • Sträter, F.H.A., Levensbeschrijving van den heiligen Hubertus, laatsten bisschop van Maastricht en eersten bisschop van Luik, bij gelegenheid van het 50 jarige jubilé in de kerk van O.L. Vrouw te Maastricht, alsmede gebedenboek voor de leden van het vermaarde Broederschap en alle Roomsch Katholijken (Maastricht 1853). PicartaWorldcat
  • Reglement der Broederschap van den H. Hubertus in de O.L. Vrouwekerk te Maastricht (Maastricht 1913). PicartaWorldcat