Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Aartsbroederschap Apostolaat des Gebeds

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Aartsbroederschap Apostolaat des Gebeds
Plaats Le Puy (Frankrijk)
Provincie ? onbekend
Bisdom Buitenland
Begindatum 3 december 1844 (oprichting)
Einddatum
Doelstelling

'Aller harten ten innigste te  verbinden met het Heilig hart van Jesus; eene ware vriendschap, dit is oprechte overeenstemming en gemeenschap van belangen en gevoelens te vestigen tusschen den goddelijken zaligmaker en alle christenen; de gelovigen te bewegen dat zij al hunne gebeden en goede werken, al hun lijden aan God opdragen tot die intenties, waartoe de goddelijke zaligmaker zich aan het kruis heeft opgedragen en zich nog dagelijks op het altaar offert, en hen alzoo door middel van de gebeden, waarmede zij de bedienaren der H. kerk ondersteunen, een allervruchtbaarts en invloedrijkst Apostolaat te doen oefenen.' (Verheijen)

Bronvermelding

Zie 'Literatuur over de broederschap'.

Opmerkingen

'Zij [de devotie] bezielt alle en zelfs de onverschilligste handelingen met de meeningen en bedoelingen van Jesus' allerheiligst Hart en schenkt haar alzoo eene hooge mate van verdienstelijkheid en tevens eene waarlijk apostolische kracht. Om deze voordeelen te genieten en de talrijke Aflaten, aan het Apostolaat des Gebeds verleend, te verdienen, is het voldoende:

1. Zijn' naam te laten inschrijven op eene lijst in eene Parochie of in een klooster berustende, die bij rechtstreeksch of zijdelings van den algemeenen Bestuurder verkregen diploom wettig met het Apostolaat zijn vereenigd, en, zoo mogelijk, een bewijs van inschrijving te ontvangen.

2. Dagelijks ten minste éénmaal zijne gebeden en werken, zijn lijden aan God op te offeren in vereeniging met de intenties welke het H. Hart van JESUS heeft, d.i. voor de bekeering der ongeloovigen, ketters en zondaren, voor den voortgang en de volharding der rechtvaardigen, voor de zegepraal der H. Kerk enz.' (Verheijen)

Het lidmaatschap van het Apostolaat houdt een automatisch lidmaatschap in van de Broederschap van het Heilig Hart van Jezus. (Verheijen, 17).

Het apostolaat is geen broederschap in de eigenlijke zin, maar een vroom werk (Beringer, 599).

Broederschappen van dit type

Toon broederschappen van dit type
Verberg broederschappen van dit type
Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Hilvarenbeek 1875 1902 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Beek 1889 1889 Breda
Apostolaat des Gebeds Lathum 1898 Utrecht
Apostolaat des Gebeds Grave 1875 1875 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Helvoirt 1875 1932 Den Bosch
Vereniging van het Apostolaat des Gebeds Waspik 1875 1875 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Wolder 1894 1903 Roermond
Apostolaat des Gebeds Sint Anthonis 1866 1868 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Oss 1869 1960 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Zoetermeer 1873 1873 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Bovenkerk 1875 1875 Haarlem
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Geertruidenberg 1868 1932 Den Bosch
Broederschap van het Heilig Hart des Heren en het Apostolaat des Gebeds Rhenoy 1884 1884 Utrecht
Apostolaat des Gebeds Oudorp 1873 1873 Haarlem
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Ulft 1862 1928 Utrecht
Apostolaat des Gebeds Tilburg 1875 1901 Den Bosch

H. Dionysius ('t Heike)

Apostolaat des Gebeds Amsterdam 1868 1868 Haarlem

H. Maria Onbevlekt Ontvangen

Apostolaat des Gebeds Rijsenburg 1883 1883 Utrecht
Sodaliteit van het Heilig Hart van Jezus en Apostolaat des Gebeds Oud-Vroenhoven 1894 1894 Roermond
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Riel 1884 1944 Breda
Apostolaat van het Gebed Beers 1875 1875 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Pijnacker 1875 1875 Haarlem
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Meerssen 1873 1901 Roermond
Aartsbroederschap van het Heilig Hart van Jezus (Apostolaat des Gebeds) Berg en Terblijt 1887 1898 Roermond
Apostolaat des Gebeds Eibergen 1868 1868 Utrecht
Genootschap van het Apostolaat des Gebeds Stratum 1875 1875 Den Bosch
Broederschap van het Apostolaat van het Gebed Etten 1873 1930 Breda
Apostolaat des Gebeds Berkel en Rodenrijs 1875 1875 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Bennebroek 1897 1897 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Grootebroek 1875 1875 Haarlem
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Alphen 1873 1932 Breda
Broederschap van het Heilig Hart van Jezus en van de Vereeniging van het Apostolaat des Gebeds Breda 1866 1943 Breda

H. Maria Hemelvaart

Drievoudig broederschap van de Levende Rozenkrans, het apostolaat des gebeds en het Heilig Hart van Jezus Hamersveld 1882 1885 Utrecht
Apostolaat des Gebeds Houten 1868 1868 Utrecht
Broederschap van het Heilig Hart van Jezus en van het Apostolaat des Gebeds Amsterdam 1868 1947 Haarlem

H. Willibrordus binnen de veste

Apostolaat des Gebeds Amsterdam 1868 1868 Haarlem

H. Augustinus

Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Besoyen 1875 1897 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Westwoud 1875 1875 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Papenhoven-Grevenbicht 1881 1887 Roermond
Godsdienstige vereniging ter ere van het Heilig Hart onder de titel Apostolaat van het Gebed Zaltbommel 1892 1892 Den Bosch
Vereniging Apostolaat des Gebeds Den Haag 1868 1868 Haarlem

H. Theresia

Apostolaat des Gebeds Cuijk 1883 1919 Den Bosch
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Terheijden 1867 1887 Breda
Apostolaat des Gebeds Ginneken 1873 1897 Breda
Apostolaat des Gebeds Wijtgaard 1868 1880 Utrecht
Apostolaat des Gebeds Leeuwarden 1887 1889 Utrecht

H. Bonifacius

Apostolaat des Gebeds Amsterdam 1868 1916 Haarlem

H. Petrus en Paulus.

Apostolaat des Gebeds Helmond 1875 1910 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Oijen 1875 1875 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Oud en Nieuw Gastel 1872 1872 Breda
Apostolaat des Gebeds Sint-Oedenrode 1875 1944 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Goirle 1875 1900 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Raamburg 1879 1879 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Westerblokker 1875 1875 Haarlem
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Heeswijk 1875 1885 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds / Broederschap van de Heilige Geest Workum 1868 1950 Utrecht
Apostolaat des Gebeds Wormerveer 1898 1898 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Ulvenhout 1869 1919 Breda
Apostolaat des Gebeds Kwadendamme 1873 1873 Haarlem
Broederschap van het Apostolaat van het Gebed Amersfoort 1868 1905 Utrecht

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart

Apostolaat des Gebeds Amsterdam 1868 1868 Haarlem

H. Dominicus

Apostolaat des Gebeds Roggel 1875 1889 Roermond
Genootschap van het Apostolaat des Gebeds Lent 1868 1868 Utrecht
Apostolaat des Gebeds Tilburg 1866 1875 Den Bosch

H. Dionysius ('t Goirke)

Apostolaat van het Gebed Kethel en Spaland 1886 1907 Haarlem
Vereniging van het Apostolaat des Gebeds Waalwijk 1875 1875 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Maastricht 1879 1879 Roermond

H. Matthias (voorheen H. Catharina)

Apostolaat des Gebeds Tholen 1873 1873 Haarlem
Aartsbroederschap Apostolaat des Gebeds Le Puy (Frankrijk) 1844 Buitenland
Apostolaat des Gebeds Princenhage 1871 1888 Breda
Congregatie van het Apostolaat des Gebeds Schijndel 1853 1959 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Duivendrecht 1873 1873 Haarlem
Vereniging van het Apostolaat des Gebeds Oudewater 1887 1945 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Oudenrijn 1868 1876 Utrecht
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Leur 1873 1911 Breda
Apostolaat des Gebeds Breda 1869 1965 Breda

H. Antonius van Padua

Apostolaat des Gebeds Schoondijke 1880 1880 Breda
Apostolaat des Gebeds Rotterdam 1875 1876 Haarlem

Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

Apostolaat des Gebeds Ouderkerk aan de Amstel 1868 1868 Haarlem
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Chaam 1872 1922 Breda
Apostolaat des Gebeds Berlicum 1880 1957 Den Bosch
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Made 1875 1953 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds 's-Heerenhoek 1885 1885 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Kralingen 1875 1875 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Jutphaas 1868 1868 Utrecht
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Waalre 1868 1920 Den Bosch
Apostolaat van het Gebed Eindhoven 1874 1874 Den Bosch
Broederschap van het Allerheiligste Hart van Jesus, tevens Genootschap van het Apostolaat des Gebeds Roermond 1895 1924 Roermond
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Schoorl Haarlem
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Oisterwijk 1875 1875 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Bergen 1872 1872 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Amsterdam 1868 1868 Haarlem

H. Willibrordus buiten de veste

Apostolaat des Gebeds Krommenie 1875 1875 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Amsterdam 1868 1868 Haarlem

H. Antonius van Padua, hulpkerk H. Franciscus van Assisi

Apostolaat des Gebeds Werkhoven Utrecht
Apostolaat des Gebeds Lutjebroek 1875 1875 Haarlem
Apostolaat van het gebed Delft 1881 1881 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Limmen 1873 1873 Haarlem
Apostolaat des Gebeds Enschot 1875 1931 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Ter Apel 1877 1877 Utrecht
Apostolaat des Gebeds in verbinding met het Allerheiligst Hart van Jezus Bolsward 1892 1892 Utrecht

H. Franciscus

Vereniging van het Apostolaat des Gebeds Zevenbergschen Hoek 1875 1875 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Montfoort 1880 1880 Utrecht

kapel van de zusters

Apostolaat des Gebeds Woudrichem 1875 1875 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Amsterdam 1868 1916 Haarlem

H. Ignatius

Apostolaat des Gebeds Zierikzee 1879 1879 Haarlem
Broederschap van het Apostolaat van het Gebed Delft 1868 1868 Haarlem

H. Hippolytus

Vereniging van het Apostolaat des Gebeds Zutphen 1880 1880 Utrecht
Apostolaat des Gebeds Hoofddorp 1899 1899 Haarlem
Broederschap van het Apostolaat des Gebeds Baardwijk 1875 1875 Den Bosch
Apostolaat des Gebeds Oude Pekela 1897 1897 Utrecht
Apostolaat des Gebeds Zuidhorn 1867 1867 Utrecht

Literatuur


Toon literatuur over de broederschap

Literatuur over de broederschap


Verberg literatuur over de broederschap
  • Beringer, Franz, Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch. Handbuch für Geistliche und Laien (Paderborn 10e druk; 1893) 597-605.. PicartaWorldcat
  • Verheijen, J., Beknopte verhandeling over de meest bekende broederschappen en andere godvruchtige oefeningen (Breda 1874) 9-14. PicartaWorldcat

Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
  • Handboekje van het Apostolaat des Gebeds, eene godvruchtige vereeniging door Pius IX met aflaten verrijkt, en vereenigd met het Broederschap van het H. Hart van Jesus, opgerigt te Rome in de kerk Della Pace (1867). PicartaWorldcat
  • Bewijs van aanneming in het Apostolaats des gebeds en het broederschap van het H. Hart van Jezus ('s-Hertogenbosch 1874). PicartaWorldcat