Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van de Heilige Rozenkrans

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Broederschap van de Heilige Rozenkrans
Plaats Valkenburg
Provincie ? Limburg
Bisdom Roermond
Dekenaat Meerssen
Begindatum 1673 (eerste vermelding)
Einddatum 1944 (laatste vermelding)
Bronvermelding

Zie 'Archief'.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de Heilige Rozenkrans Huissen Utrecht

Archief

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

1
Naam archiefbewaarplaats Regionaal Historisch Centrum Limburg
Naam collectie Parochie te Valkenburg: Heilige Nicolaas en Barbara
Beheersnummer 21.261
Toegang inventaris
Statuten nee
Reglementen nee
Ledenlijsten ja

1673-1762

1809-1842

1931-1944 en z.d.

Notulen nee
Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen nee
Correspondentie ja

1809 (brief betreffende heroprichting)

1896 (brief van het bestuur betreffende de verwijdering van oude kerkbanken)

Financiƫle stukken ja

1853-1862 (kasboek)

1913-1941, 1948-1950 (kasboek)

Overige stukken ja

Stukken betreffende de verlening van aflaten 1809, 1899.

Brochure van de aartsbroederschap van de H. Rozenkrans met vermelding van aflaten en voordelen verbonden aan het lidmaatschap 1863.