Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Hoofdcongregatie van de Broederschap van de Zalige Dood

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Hoofdcongregatie van de Broederschap van de Zalige Dood
Alternatieve namen
 • Broederschap van de Goede Dood
 • Broederschap van de aan het Kruis stervende Zaligmaker en van zijne smartvolle Moeder (officiële benaming)
Plaats Rome
Provincie ? onbekend
Bisdom Buitenland
Begindatum 1648 (oprichting)
Einddatum
Bronvermelding

Zie 'Literatuur over de broederschap'.

Opmerkingen

Algemeen

Verheffing tot aartsbroederschap op 23 september 1729. De leiding ligt bij de generaal-overste der Jezuïeten.

 

Specifiek

Publicaties van de broederschap: het is niet zeker dat het boekje uit 1925 betrekking heeft op deze broederschap.

Broederschappen van dit type

Toon broederschappen van dit type
Verberg broederschappen van dit type
Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de Zalige dood en van de Processie naar Scherpenheuvel Breda 1802 1966 Breda

H. Maria Hemelvaart

Broederschap van de Zalige Dood Zeddam 1885 1885 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Waubach Roermond
Broederschap van de Zalige Dood Amsterdam 1766 1928 Haarlem

H. Ignatius

Broederschap van het Lijden van Christus Den Dungen 1893 1967 Den Bosch
Broederschap van de Zalige Dood Culemborg 1762 Utrecht

H. Barbara

Broederschap van de Goede Dood Everdingen 1854 1854 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Hasselt 1854 1854 Utrecht
Broederschap van de Zalige Dood Amsterdam 1666 1870 Haarlem

H. Franciscus Xaverius

Broederschap van de Goede Dood Noordwijkerhout 1871 1871 Haarlem
Broederschap van de Zalige Dood Groningen 1701 1825 Utrecht

statie 'Bij de A'

Broederschap van de Zalige Dood Leiden 1868 1868 Haarlem

O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Broederschap van de Zalige Dood Workum 1871 1898 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Tholen 1866 1935 Haarlem
Broederschap van de Doodstrijd van Onze Heer Jezus Christus Vaals 1847 1847 Roermond
Broederschap van de Zalige Dood Utrecht 1833 1849 Utrecht

H. Augustinus

Vergaadering der Zaalige Doodt Harlingen 1748 1908 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Delft 1864 1864 Haarlem

H. Josephus

Broederschap van de Goede Dood IJzendijke 1839 1839 Breda
Broederschap van de Zalige Dood Borgharen Roermond
Broederschap van de Goede Dood Sleeuwijk 1875 1875 Breda
Broederschap van de Zalige Dood Raalte 1883 1883 Utrecht
Congregatie van de Goede Dood Amersfoort 1762 1929 Utrecht

H. Franciscus Xaverius

Broederschap van de Zalige Dood Veenhuizen 1868 1868 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Heerenveen 1875 1875 Utrecht
Broederschap van de Zalige Dood Leeuwarden 1855 1885 Utrecht

H. Bonifacius

Broederschap van de Zalige Dood Wijnbergen 1870 1891 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Monster 1863 1863 Haarlem
Broederschap van de Zalige Dood Doetinchem 1859 1859 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Amsterdam 1840 1862 Haarlem

H. Antonius van Padua, hulpkerk H. Franciscus van Assisi

Broederschap van de Goede Dood Zutphen 1822 1822 Utrecht
Broederschap van de Zalige Dood Feijenoord 1883 1883 Haarlem
Broederschap van de Zaligen Dood, onder de titel: van de Heiligen Doodstrijd onzes Heeren Jesus Christus en Zijner Allerheiligste Moeder onder het Kruis Doenrade 1879 1882 Roermond
Broederschap van de Zalige Dood Houten 1843 1901 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Amsterdam 1816 1870 Haarlem

H. Petrus en Paulus.

Congregatie van de Goede Dood Amsterdam 1781 1833 Haarlem

Franse kerk

Broederschap van de Zalige Dood Irnsum 1883 1892 Utrecht
Broederschap van Jezus Christus aan het Kruis en Onze Lieve Vrouw van Smarten Swalmen 1818 1892 Roermond
Broederschap van de Goede Dood Groningen 1863 1863 Utrecht

H. Martinus

Broederschap van onze aan 't Heilig Kruis stervende Zaligmaker Jesus Christus Ravenstein 1744 1852 Den Bosch
Broederschap van de Doodstrijd Limbricht 1690 1975 Roermond
Broederschap van de Zalige Dood Oudorp 1864 1864 Haarlem
Hoofdcongregatie van de Broederschap van de Zalige Dood Rome 1648 Buitenland
Broederschap van de Goede Dood Achterveld 1890 1890 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Oosterhout 1892 1892 Breda
Broederschap van de Goede Dood Den Haag 1896 1896 Haarlem

O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis

Broederschap van de Zalige Dood 's-Heerenhoek 1860 1862 Haarlem
Broederschap van de Goede Dood Tuitjenhorn 1863 1863 Haarlem
Broederschap van de Zalige Dood Etten 1877 1877 Utrecht
Broederschap van de Zalige Dood Den Haag 1733 1929 Haarlem

H. Theresia

Broederschap van de Goede Dood Pannerden 1874 1874 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Rotterdam 1849 1970 Haarlem

Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, hulpkerk H. Ignatius

Broederschap van de Goede Dood Ovezande 1873 1876 Haarlem
Broederschap van de Goede Dood Nijmegen 1852 1867 Den Bosch

H. Ignatius

Broederschap van de Goede Dood Westwoud 1832 1940 Haarlem
Broederschap van de Zalige Dood Assen 1859 1859 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Vlaardingen 1865 1865 Haarlem
Broederschap van de Zalige Dood Vollenhove 1868 1868 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Soest 1854 1854 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Zoeterwoude 1834 1962 Haarlem
Broederschap van de Zalige Dood Gorinchem 1854 1854 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Laren 1878 1878 Utrecht
Broederschap van de Agonie van Christus Eys 1751 1907 Roermond
Broederschap van de Goede Dood Valburg 1875 1875 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood onder de titel Jezus de Heer aan het Kruis Arnhem 1888 1888 Utrecht

H. Martinus

Broederschap van de Goede Dood Oldenzaal 1900 1900 Utrecht
Broederschap van de Goede Dood Schoonhoven 1858 1858 Haarlem

Literatuur


Toon literatuur over de broederschap

Literatuur over de broederschap


Verberg literatuur over de broederschap
 • Beringer, Franz, Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch. Handbuch für Geistliche und Laien (Paderborn 10e druk; 1893) 712-715.. PicartaWorldcat
 • Pluym, Joan J.M., De broederschappen. Uiteenzetting van alles wat bij de oprichting eener kerkelijke broederschap, aanneming der leden, bestuur enz. voor oogen gehouden moet worden (Roermond 1911) 37.. PicartaWorldcat

Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
 • Pater van de Societeyt Jesu tot Antwerpen, Bitterheyd der dood of verdreven of versoet. Opgedragen aen 't broederschap vande goede dood (Antwerpen 1715). PicartaWorldcat
 • Korte verklaeringe van het Broederschap van de Goede Doodt, op-gerecht in de kercken der Societeyt Jesu met verscheyde aflaeten als oock die der statien van Roomen de welcke in dit Broederschap konnen verdient worden (Antwerpen 1747). PicartaWorldcat
 • Broederschap ter vereering van het Lijden en Sterven onzes Heeren Jezus Christus, en van de Smarten zijner bedrukte Moeder, de Allerheiligste Maagd Maria onder het Kruis, om een zalig sterfuur te verkrijgen (Amsterdam 1830). PicartaWorldcat
 • Wegwijzer om zalig te sterven en eeuwig te leven, dat is, De lofwaardige Broederschap ter gedachtenis van den doodstrijd onzes aan het kruis stervenden Zaligmakers Jezus Christus, en van de smarten zijner Allerbedrukste Moeder Maria onder het kruis .. (Ravenstein 1834). PicartaWorldcat
 • Broederschap ter vereering van het Lijden en Sterven onzes Heeren Jezus Christus en van de Smarten zijner bedrukte Moeder, de Allerheiligste Maagd Maria onder het Kruis, om een zalig sterfuur te verkrijgen (Amsterdam 1834). PicartaWorldcat
 • Wegwijzer om zalig te sterven en eeuwig te leven, dat is, De lofwaardige Broederschap ter gedachtenis van den doodstrijd onzes aan het kruis stervenden Zaligmakers Jezus Christus, en van de smarten zijner Allerbedrukste Moeder Maria onder het kruis .. (Ravenstein 1842). PicartaWorldcat
 • Broederschap ter vereering van het Lijden en Sterven onzes Heeren Jesus Christus, en van de Smarten zijner bedrukte Moeder, de Allerheiligste Maagd Maria onder het Kruis, om een zalig sterfuur te verkrijgen (Amsterdam 1844). PicartaWorldcat
 • Korte verklaaring van het Broederschap van de Zalige Dood en de processie van Scherpenheuvel ... (Breda 1855). PicartaWorldcat
 • Oefeningen voor de leden van het Broederschap van den Goeden Dood (Amsterdam 1865). PicartaWorldcat
 • Kallen, G., Handboekje voor de leden van het Broederschap van den zaligen dood (Aelst 1896). PicartaWorldcat
 • Eppink, Fr., Handboek voor de Broederschap van den Zaligen Dood (Utrecht 1900). PicartaWorldcat
 • Broederschap van de zaligen dood, ter vereering van het lijden en sterven onzes Heeren Jesus Christus .. (Utrecht 1911). PicartaWorldcat
 • Handboekje voor de leden der Aartsbroederschap van 't Allerheiligste Kruis en Lijden Onzes Heeren Jezus Christus (Haastrecht 1925). PicartaWorldcat