Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van de Heilige Petrus

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Broederschap van de Heilige Petrus
Plaats Brunssum
Provincie ? Limburg
Bisdom Roermond
Dekenaat Schinnen
Begindatum 1861 (oprichting)
Einddatum 1861 (laatste vermelding)
Bronvermelding

Zie 'Archief'.

Opmerkingen

Algemeen

Het betreft de broederschap die frequenter werd aangeduid met 'St. Pieterspenning'.

 

Specifiek

Begindatum: de aanvang van het ledenregister is beschouwd als jaar van oprichting, aangezien de broederschap in 1861 in Nederland werd geïntroduceerd.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de St. Pieterspenning Rome 1860 Buitenland

Archief

Rijckheyt, archief van de R.K. parochie H. Gregorius de Grote te Brunssum, ca. 1700-1985, inv. nr. 704 (ledenregister 1861) en 705 (bewijs van inschrijving van Maria Gertrudis Heilands).