Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Aartsbroederschap van de Christenleer

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Dit veld bevat alleen informatie bij plaatsen met meer dan één parochie of wanneer de broederschap was gevestigd in een klooster, instelling of bijkerk.
Naam ? Aartsbroederschap van de Christenleer
Alternatieve namen
  • Broederschap van Jezus, Maria en Jozef ter Bevordering der Chistelijke Leer
Plaats Rome
Provincie ? onbekend
Parochie/anders ?

kerk S. Maria del Pianto

Bisdom Buitenland
Begindatum 1571 (eerste vermelding)
Einddatum
Bronvermelding

Zie 'Literatuur over de broederschap'.

Opmerkingen

Verheffing tot aartsbroederschap op 6 oktober 1607.

Broederschappen van dit type

Toon broederschappen van dit type
Verberg broederschappen van dit type
Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Aartsbroederschap der Christelijke Lering onder de titel van Jezus, Maria, Jozef, en onder bescherming van de Heilige Franciscus Xaverius, Apostel der Indianen Buchten 1839 1839 Roermond
Broederschap tot Onderricht in de Christelijke Lering St. Agatha 1708 1820 Den Bosch

in de kerk van het klooster van de Kruisheren.

Aartsbroederschap van de Christenleer Rome 1571 Buitenland

kerk S. Maria del Pianto

Literatuur


Toon literatuur over de broederschap

Literatuur over de broederschap


Verberg literatuur over de broederschap
  • Beringer, Franz, Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch. Handbuch für Geistliche und Laien (Paderborn 10e druk; 1893) 708-712.. PicartaWorldcat
  • Pluym, Joan J.M., De broederschappen. Uiteenzetting van alles wat bij de oprichting eener kerkelijke broederschap, aanneming der leden, bestuur enz. voor oogen gehouden moet worden (Roermond 1911) 35.. PicartaWorldcat

Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
  • Instellinge en regels aan het alderheiligst aartsbroederschap der christelijke leringe opgerecht 13 dln. (Antwerpen 1703-). PicartaWorldcat
  • Elsberg, Lambertus van, Broederschapsboeksken der christelyke leeringe ofte Gezelschap van Jesus, Maria, Joseph (Geldern 1817). PicartaWorldcat