Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
Plaats Sittard
Provincie ? Limburg
Bisdom Roermond
Begindatum 23 januari 1867 (oprichting)
Einddatum
Doelstelling

Zie de Aartsbroederschap van het Allerheiligste en Onbevlekte Hart van Maria ter Bekering der Zondaars te Parijs.

Eigen gebouw (adres)

Basiliek O.L. Vrouw van het H. Hart

Bronvermelding

Databank Bedevaartplaatsen in Nederland (Meertens instituut), 'Sittard, O.L. Vrouw van het H. Hart' en Pius-Almanak 1899-1900, 463.

Opmerkingen

Vanaf juni 1878 hoofdzetel voor Nederland, op 10 mei 1883 verheven tot aartsbroederschap.

Broederschappen van dit type

Toon broederschappen van dit type
Verberg broederschappen van dit type
Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart Sittard 1867 Roermond

Archief

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven St. Agatha, archief Ursulinen van de Romeinse Unie, huisarchief Sittard, inv. nr. 2232, stukken betreffende de basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart te Sittard en de aartsbroederschap, 1880-1881, 1954, 1985 (1 omslag).

Literatuur


Toon literatuur over de broederschap

Literatuur over de broederschap


Verberg literatuur over de broederschap
 • Verheijen, J., Beknopte verhandeling over de meest bekende broederschappen en andere godvruchtige oefeningen (Breda 1874) 59-62.. PicartaWorldcat

Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
 • Broederschap van het allerheiligste en onbevlekte hart van Maria, opgerigt met goedkeuring van [...] (St. Michiels-Gestel 1867). PicartaWorldcat
 • Korte handleiding voor de leden der broederschap van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart. Bij eene bijzondere vergunning gevestigd in het klooster van de religieusen Ursulinen te Sittard (Roermond 1868). PicartaWorldcat
 • Negendaagsche oefening ter eere van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart. Broederschap bij eene bijzondere vergunning gevestigd in het klooster van de religieusen Ursulinen te Sittard (Roermond 1868). PicartaWorldcat
 • Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, ... gevestigd in het klooster van de religieusen Ursulinen te Sittard (Roermond 1868). PicartaWorldcat
 • Maandschrift voor de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, gevestigd in het klooster der Religieusen Ursulinen te Sittard, als hoofdzetel voor Nederland 1-39 (1869-1907). PicartaWorldcat
 • Z. H. Paus Leo XIII heeft de Broederschap ter eere van O. L. Vrouw van het H. Hart van Jezus verheven tot Aartsbroederschap voor geheel Nederland in de Baziliek te Sittard (Sittard 1883). PicartaWorldcat
 • Annalen van de Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (Tilburg 1883-1885). PicartaWorldcat
 • Z. H. Paus Leo XIII heeft de Broederschap ter eere van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart verheven tot Aartsbroederschap voor heel Nederland in de Baziliek te Sittard (Sittard 1884). PicartaWorldcat
 • De broederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart te Sittard, kerkelijk opgericht den 8 december 1867, is door Z.H. Paus Leo XIII, tot aartsbroederschap en de kerk tot baziliek verheven den 3den Juni 1883 ([Roermond] 1907). PicartaWorldcat
 • Z. H. Paus Leo XIII heeft de Broederschap ter eere van O. L. Vrouw van het H. Hart van Jezus verheven tot Aartsbroederschap voor heel Nederland in de Basiliek te Sittard (Sittard 1908). PicartaWorldcat
 • Maandschrift voor de Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart van Jezus (1908-19XX). PicartaWorldcat