Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Broederschap van de Heilige Cecilia

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Broederschap van de Heilige Cecilia
Plaats Horst
Provincie ? Limburg
Bisdom Roermond
Dekenaat Horst
Begindatum 1653 (oprichting)
Einddatum 1903 (laatste vermelding)
Bronvermelding

Zie 'Archief'.

Archief

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

1
Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Venlo
Naam collectie Parochie Sint Lambertus Horst I 1434 - 1945
Beheersnummer 62
Toegang inventaris
Statuten nee
Reglementen ja

1653 - 1666 (en akten waarbij de reglementen worden gewijzigd of goedgekeurd door geestelijke of wereldlijke autoriteiten)

1860

1899

Ledenlijsten ja

ca. 1670 - 1848

Notulen nee
Jaarverslagen nee
Audio-visuele elementen nee
Correspondentie nee
Financiƫle stukken ja

1889-1903 (jaarrekeningen)

1756-1797 (register van akten betreffende renten)

1700 (akte van schenking van twee kapitalen 1708)

1710 (resolutie van de broederschap betreffende verdeling van de opbrengst)

Overige stukken ja

Register van akte van oprichting en reglementen 1653 - 1666.

Protocol van resoluties waarbij de reglementen worden gewijzigd 1746 - 1801.