Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid
Plaats Antwerpen
Provincie ? onbekend
Bisdom Buitenland
Begindatum 10 oktober 1642 (oprichting)
Einddatum
Bronvermelding

Zie 'Literatuur over de broederschap'.

Opmerkingen

Noch Verheijen, noch Beringer refereert aan Antwerpen als zetel van de aartsbroederschap. Vermoedelijk was Antwerpen slechts aartsbroederschap voor de Lage Landen.

Broederschappen van dit type

Toon broederschappen van dit type
Verberg broederschappen van dit type
Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de Drievuldigheid Hilvarenbeek 1888 1901 Den Bosch
Aartsbroederschap van de Drie-eenheid voor de Verlossing van de Gevangenen Holset 1756 1856 Roermond
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Baardwijk 1883 1883 Den Bosch
Broederschap der Heilige Drievuldigheid tot Verlossing van Gevangenen Rijsbergen 1714 1835 Breda
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid St. Agatha 1718 1844 Den Bosch

kerk van het klooster van de Kruisheren.

Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Haarsteeg 1852 1852 Den Bosch
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Deventer 1761 1844 Utrecht
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Leende 1852 1852 Den Bosch
Broederschap van de Heilige Drie-eenheid Vlijmen 1893 1930 Den Bosch
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Harmelen 1808 1848 Utrecht
Broederschap van de Heilige Drieëenheid Mierlo 1852 1852 Den Bosch
Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Oosterhout 1682 1904 Breda
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Helmond 1852 1968 Den Bosch
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Utrecht 1849 1849 Utrecht

H. Willibrordus

Aartsbroederschap van de Heilige Drievuldigheid Wijk bij Duurstede 1779 1848 Utrecht
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Brunssum 1703 1848 Roermond
Aartsbroederschap van de Heilige Drievuldigheid Amsterdam 1862 1862 Haarlem

H. Joannes en Ursula (het Begijnhof)

Broederschap van de Heilige Drie-eenheid Besoyen 1894 Den Bosch
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Breda 1691 1876 Breda

H. Barbara

Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Grave 1803 1852 Den Bosch
Confrerie van de Allerheiligste Drievuldigheid Breda 1752 1966 Breda

H. Antonius van Padua

Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Breda 1743 1886 Breda

H. Antonius van Padua

Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Thorn 1682 1881 Roermond
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Oud en Nieuw Gastel 1716 1876 Breda
Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Oerle 1852 1852 Den Bosch
Broederschap van de Allerheiligste Drie-eenheid Waspik 1890 1890 Den Bosch
Broederschap van de Heilige Drieëenheid Groenlo Utrecht
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Werkhoven 1834 1858 Utrecht
Aartsbroederschap der Allerheiligste Drievuldigheid Oudenrijn 1802 1848 Utrecht
Aartsbroederschap van de Heilige Drievuldigheid Utrecht 1720 1848 Utrecht

H. Martinus (achter Twijnstraat).

Broederschap der Heilige Drievuldigheid Heino 1858 1858 Utrecht
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Boxtel 1852 1852 Den Bosch
Broederschap van de Allerheiligste Drieëenheid Sint Anthonis 1885 1885 Den Bosch
Aartsbroederschap van de Heilige Drieëenheid Mechelen 1804 1894 Roermond
Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Macharen 1663 1949 Den Bosch
Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Amsterdam 1792 1814 Haarlem

H. Ignatius

Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Den Dungen 1893 1967 Den Bosch
Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Everdingen 1832 1848 Utrecht
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Boschkapelle 1805 1828 Breda
Aartsbroederschap van de Heilige Drie-eenheid Kethel en Spaland 1720 1905 Haarlem
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Montfoort 1848 1849 Utrecht
Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Etten 1683 1841 Breda
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Velp 1671 1852 Den Bosch
Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Maastricht 1646 1975 Roermond

O.L. Vrouw (tot 1837 H. Nicolaas)

Broederschap van de Allerheiligste Drie-eenheid Waalwijk 1708 1826 Den Bosch
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Made 1845 1845 Den Bosch
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Oostelbeers 1852 1852 Den Bosch
Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Waalre 1885 1887 Den Bosch
Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Antwerpen 1642 Buitenland
Aartsbroederschap van de Heilige Drieëenheid Edam 1771 1801 Haarlem
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Chaam 1712 1800 Breda
Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid Heusden 1852 1852 Den Bosch
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Schalkwijk 1848 1848 Utrecht
Broederschap van de Heilige Drievuldigheid Zutphen 1822 1845 Utrecht
Broederschap van de Heilige Drieëenheid Delfshaven 1740 Haarlem

H. Antonius Abt

Literatuur


Toon literatuur over de broederschap

Literatuur over de broederschap


Verberg literatuur over de broederschap
 • Verheijen, J., Beknopte verhandeling over de meest bekende broederschappen en andere godvruchtige oefeningen (Breda 1874) 109-113.. PicartaWorldcat
 • Beringer, Franz, Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch. Handbuch für Geistliche und Laien (Paderborn 10e druk; 1893) 556-562.. PicartaWorldcat
 • Mooij, Charles de, Geloof kan bergen verzetten. Reformatie en katholieke herleving te Bergen op Zoom 1577-1795 (Hilversum 1998) 550-554.. PicartaWorldcat

Toon publicaties van de broederschap

Publicaties van de broederschap


Verberg publicaties van de broederschap
 • 't broederschap vande H. Dryvvldigheyt (Antwerpen 1647). PicartaWorldcat
 • In den naem van de alderh. Dryvuldigheyt, acte van ontfanghenisse in het aertz-broederschap van de alderh. Dryvuldigheyt der verlossinge van de Christene slaven, ghevanghen onder de Turcken, ende Barbaren .. (Roermond ca. 1675). PicartaWorldcat
 • Korte onderwijzing en regulen des Ars-broederschap vande Alderheyligste Drievuldigheid, met de gebeden van de absolutie (Utrecht 1708). PicartaWorldcat
 • Regulen, privilegien, aflaten en jubileën, van het Aerts-broederschap van de Alder-heylighste Dryvuldigheydt, ende verlossinge der gevangene christene slaven by de Turcken ende andere barbaren, ende van de H. Maghet Maria Moeder van Remedie, op-gerecht in de Parochiaele Kercke van St. Michiels binnen Loven, alles door 47. Pausen gegeven ende bevestight oock van Alexander den VII. ende Clemens den X (Leuven ca. 1715). PicartaWorldcat
 • 't Broederschap van de H. Drievuldigheyt, ingestelt door den e.h. Gaspar Nemius .. (Antwerpen 1724). PicartaWorldcat
 • Nemius, Gaspar, Regelen, privilegien, aflaeten, jubileen van het aertsch-broederschap der alder-heylighste dryvuldigheydt van de verlossinge der gevangene christene slaeven, onder het vreedt jock der Turcken versuchtende. (Antwerpen 1737). PicartaWorldcat
 • Regelen, privilegien, aflaeten, jubileen van het Artz-Broederschap der Alderheiligste Drievuldigheid, van de verlossinge der gevangene Christene slaven, onder het vreede juck der Turken versugtende. Ingesteld door ... Gasper Nemius, bisschop van Antwerpen, in de vermaarde Collegiale en Parochiale Kerke van S.Jacob .. (Antwerpen 1742). PicartaWorldcat
 • Regelen privilegien, aflaeten, jubiléen, van het Aerts-broederschap van de Alder-heyligste Dryvuldigheyt, ende verlossinge der gevangene christene slaven by de Turcken ende andere barbaren .. (Maastricht 174x). PicartaWorldcat
 • Regelen, aflaeten, ende privilegien van het Aerts-Broederschap der alder-heylighste Dryvuldigheyt van de verlossinge der gevangene christene slaeven, onder het vreedt jock der Turcken versuchtende, ingestelt ... door ... Gaspar Nemius bisschop ... op den 10. october 1642 (Antwerpen 1757). PicartaWorldcat
 • Regelen, aflaten en privilegien van het Aartsbroederschap der Allerheiligste Drievuldigheid, van de verlossing der gevangene christene slaven, onder 't wreeds juk der Turken verzugtende, ingesteld in de vermaarde Collegiale en Parochiale Kerk van Sint Jacob binnen Antwerpen ... op den 10 October 1642 (Tilburg 1760). PicartaWorldcat
 • Regelen, aflaeten, ende privilegien van het Aerts-Broederschap der alder-heylighste Dryvuldigheydt van de verlossinge der gevangene christene slaeven, onder het vreedt jok der Turcken versuchtende, ingestelt ... door ... Gaspar Nemius ... op den 10. october 1642 (Antwerpen 1761). PicartaWorldcat
 • Regelen, aflaeten, ende privilegien van het Aerts-Broederschap der alder-heyligste Dryvuldigheydt van de verlossinge der gevangene christene slaeven, onder het vreedt jok der Turcken versuchtende; ingestelt ... door ... Gaspar Nemius, bisschop ... op den 10. october 1642 (Antwerpen na 1768). PicartaWorldcat
 • Regelen, privilegien en aflaaten van het Aarts-Broederschap van de Allerheiligste Dryvuldigheid, en verlossing der gevangene christene slaaven by de Turken en andere barbaaren .. (Maastricht 1786). PicartaWorldcat
 • Regelen, privilegien, aflaaten, jubileen van het Aarts-Broederschap van d'Alderheiligste Drievuldigheid, ter verlossinge der gevangene christene slaven, onder het wreede jock der Turken verzugtende, opgeregt door zyn Doorl. Hoogw. Gaspar Nemius .. (Antwerpen 1794). PicartaWorldcat
 • Acte van ontfangenisse in het Aarts-broederschap van d'Alderheiligste Drievuldigheid. Van de verlossinge der gevangene christene slaven ... met een kort begryp van de gratien, privilegien ende aflaaten der zelver Aarts-Broederschap (Maaseik ca. 1830). PicartaWorldcat