Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw

 
English | Nederlands

Rozenkransbroederschap

Zoals aangetroffen in de bron, in gemoderniseerde spelling. Latijn is naar het Nederlands vertaald.
De provinciale indeling van 1900 is gehanteerd.
Naam ? Rozenkransbroederschap
Plaats Sittard
Provincie ? Limburg
Bisdom Roermond
Dekenaat Sittard
Begindatum 1668 (eerste vermelding)
Einddatum 1948 (laatste vermelding)
Bronvermelding

A. Deblon en A.M.P.P. Janssen, 'Broederschappen in de zeventiende en achttiende eeuw in het bisdom Luik en in de omgeving van Sittard in het bijzonder' in: W.A.J. Munier, Munire ecclesiam. Opstellen over 'gewone gelovigen' (Maastricht 1990) 153-174, aldaar 167.

Opmerkingen

Het is onduidelijk of de broederschap onafgebroken heeft bestaan.

Aartsbroederschap(pen)

Naam Plaats Beginjaar Eindjaar Bisdom Parochie
Broederschap van de Heilige Rozenkrans Huissen Utrecht