Redactiecommissie

 
English | Nederlands

Redactiecommissie van de Broncommentaren

Voorzitter:
prof. dr. W. Fritschy

Redactieleden:
prof. dr. S. Faber
prof. dr. H.A.M. Klemann
dr. J. de Kruif
drs. J. Pennings
mr. G. van der Ree-Scholtens
drs. H.A.J. van Schie

Redactiesecretaris en eindredacteur:
dr. G.A.M. Van Synghel

Laatst gewijzigd op 12-11-2013