NIEUWSBRIEF

DIGITAAL VROUWENLEXICON VAN NEDERLAND

Aflevering 12, december 2010

Enkele favorieten uit het Vrouwenlexicon:Margaretha van Bourgondië


Emilia van Nassau


Aleijda Wolfsen


Maria LeerWie is Wie bij het DVN?

Els Kloek
Projectleider,
redacteur Middeleeuwen en
16de / 17de eeuw
els.kloek@inghist.nl

Anna de Haas
Redacteur 18de eeuw
anna.dehaas@inghist.nl

Anne-Marie Mreijen
Redactiemedewerker
anne-marie.mreijen@inghist.nl

 


Prins Willem-Alexanderhof 5
Postbus 90755
2509 LT Den Haag
070-315 64 00

vrouwenlexicon@inghist.nl


Klik hier voor vorige nieuwsbrievenVan de redactie

Het is eind 2010, en dat betekent we het formele eindpunt van de projecttijd van het DVN bereikt hebben. Dit is dus de laatste nieuwsbrief die u op uw scherm zult zien verschijnen. Precies vijf jaar hebben we aan het Vrouwenlexicon gewerkt, de vijftien maanden van de pilot (okt. 2003-dec.2004) niet meegerekend.

Met de publicatie van het lemma Marie du Moulin hebben we onze belofte ingelost: het DVN bevat de levensbeschrijvingen van duizend-en-één (1001) vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis van voor 1900 (geb. voor 1850). Er zijn nog enkele lemmata onderweg, dus het zullen er uiteindelijk iets meer zijn.

Statistieken
Met de voltooiing van deze 1001 lemmata kunnen we ook iets meer zeggen over statistieken. Sinds kort kent het DVN een rubriekensysteem. Het is niet erg fijnmazig en bovendien zit er overlap in: vrouwen kunnen nu eenmaal in diverse rubrieken zijn ondergebracht (bv. een dichtende non zit zowel in de rubriek Letterkunde als in de rubriek Kerk en godsdienst). Maar het is het begin van een inhoudelijke indeling, zodat gebruikers van de site hun eigen selecties kunnen samenstellen. De grootste rubrieken blijken te zijn:

Letterkunde: 208
Beeldende kunst: 138
Adel/vorstenhuizen: 136
Kerk en godsdienst: 130
Overig: 126
Uitvoerende kunsten: 120

Deze cijfers laten zien dat vrouwen zich vooral verdienstelijk maakten met dichten of schrijven, schilderen, muziekmaken of toneelspelen, óf door van geboorte invloedrijk te zijn. Rubrieken als Onderwijs en wetenschappen (23), Bedrijfsleven (43) en Politiek en bestuur (6) zijn opmerkelijk klein gebleven. En het feit dat de rubriek Overig met 126 goed gevuld is, onderstreept de buitenissige ‘claim to fame’ van veel vrouwen: ze waren eenvoudigweg moeilijk te categoriseren.

En dan de verdeling over de tijdvakken:

Middeleeuwen: 109
16e en 17e eeuw: 364
18e eeuw: 310
19e eeuw: 217

Verder valt op hoeveel vrouwen in het DVN ongetrouwd zijn gebleven: zo’n 37 procent. Dat is veel. Het geeft aan dat ongetrouwde vrouwen in het verleden meer gelegenheid hadden om zich ‘in de kijker’ te spelen dan getrouwde vrouwen. Het zou interessant zijn om dit ook nog per rubriek te onderzoeken. Ongetwijfeld gaat het percentage van ongetrouwde vrouwen nog omhoog als we alleen kijken naar de rubriek Letterkunde of Beeldende kunst, terwijl dat in de rubriek Adel/vorstenhuizen waarschijnlijk heel veel lager ligt.

Puntjes op de i
Natuurlijk moeten er nog wat puntjes op de i worden gezet en natuurlijk moet het bestand worden bijgehouden. Gelukkig zal het huidige DVN-team de komende jaren nog betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van het Biografisch Portaal – waarin het DVN ook integraal is opgenomen. In het kader daarvan kunnen we ook tijd inruimen voor het DVN. We zullen in die context ook bezien of we een inhaalslag voor nog niet beschreven vrouwen van na 1850 kunnen maken, zodat het DVN echt hét vrouwenlexicon van Nederland wordt.
Nieuwe plannen
Maar afgezien van die nieuwe plannen voor de toekomst: eind goed, al goed, en dit zullen we op verschillende manieren gaan vieren. Ook daar gaan we de komende maanden aan werken. Vermoedelijk wordt het iets feestelijks in de boekenweek van 2011, die als thema het levensverhaal heeft, onder de titel 'Curriculum Vitae'. Zo zijn we met het Haags Historisch Museum in gesprek over een kleine tentoonstelling ‘Vrouwen rond de Hofvijver’. Ook denken we na over mogelijkheden om het DVN in boekvorm uit te geven. We gaan mee in onze tijd, en het internet heeft vele voordelen, maar tegelijk vinden we dat er niets boven een mooi boek gaat. Het lijkt ons, makers van het DVN, een waardige bekroning op uw en ons werk als al die prachtige lemmata ook bij elkaar in druk verschijnen. Niets is zeker, en het zal in ieder geval nog enige tijd duren. Maar wie weet, wie weet… In ieder geval zal er op 2 februari in Utrecht een borrel plaatsvinden met alle auteurs van het Vrouwenlexicon. Een uitnodiging volgt.

We danken u hierbij alvast zeer hartelijk voor uw medewerking en betrokkenheid in de afgelopen jaren!

Els Kloek
Anna de Haas
Anne-Marie Mreijen


Tip:
In het Museum van de vrouw in Echt is nog tot 1 juni 2011 de tentoonstelling 'Huisvrouw... zonder beroep?' te zien. Klik hier voor meer informatie.

 

Bezoek ook onze website www.vrouwenlexicon.nl.Aangepast september 2009