Does, Badeloge Maurijnsdr. van der (?-1412)

 
English | Nederlands

DOES, Badeloge Maurijnsdr. van der (gest. Noordwijkerhout 15-1-1412), abdis van het klooster Leeuwenhorst. Dochter van Maurijn I van der Does (?-1358) en Elisabeth Albrechtsdr. van Voorne (vermeld 1354).

Van Badeloge van der Does is bekend dat zij twee broers had: Maurijn II (gest. 1432) wordt in 1388 vermeld, en Willem (gest. 1405) was abt te Middelburg. Zelf wordt zij voor het eerst vermeld in 1373, in de rekeningen van Leeuwenhorst, een klooster voor adellijke dames in Noordwijkerhout. Ze was toen subpriorin en cantrix. Vermoedelijk was Badeloge ook een van de twee bursaria’s van het klooster. De cantrix was verantwoordelijk voor het koorgebed, de voorlezingen tijdens de maaltijd en het boekenbezit. De bursaria assisteerde de abdis in de uitvoering van het financieel beleid van het klooster. Gelet op deze functies en verantwoordelijkheden is het aannemelijk dat Badeloge een grote mate van ontwikkeling bezat.

In 1403 volgde Badeloge van der Does de overleden Margriet van de Wateringen op als abdis van het klooster Leeuwenhorst. Zij was de eerste van in totaal drie abdissen uit de familie Van der Does in dit klooster (de anderen zijn Machteld van der Does en Johanna van der Does).

Toen in 1412 de pest heerste in de regio, werd ook Leeuwenhorst getroffen. Op 15 januari stierf Badeloge van der Does, naar wordt aangenomen aan de pest. Haar stoffelijk overschot werd bijgezet in de kapittelzaal van het klooster.

Naslagwerken

NNBW.

Archivalia

Nationaal Archief, Den Haag: toegangsnr. 3.18.17.01, Inventaris van de stukken afkomstig van de Abdij Leeuwenhorst; toegangsnr. 3.18.17.02, Regesten van het Archief der Voormalige Abdij Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.

Literatuur

  • Geertruida de Moor, ‘Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst (1261-1574) en de families Van der Does en Van den Woude’, De Nederlandsche Leeuw 104 (1987) 47-68.
  • Geertruida de Moor, Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574) (Hilversum 1994).

Auteur: Peter Mreijen

laatst gewijzigd: 13/01/2014