Lennep, Catharina Julia Roeters van (1813-1883)

 
English | Nederlands

LENNEP, Catharina Julia Roeters van (geb. Memel, Litouwen 26-10-1813 – gest. Amsterdam 2-10-1883), schilderes en tekenares. Dochter van Jacob Roeters van Lennep (1783-1861), koopman en Nederlands consul te Koningsbergen, en Johanna Hermina Coster (1790-1828). Op 5-10-1836 trouwde Catharina Julia Roeters van Lennep met Jeronimo de Vries (1808-1880), advocaat en kantonrechter. Uit dit huwelijk werden 3 zoons en 4 dochters geboren.

‘Mijn grootmoeder was een zeer talentvolle vrouw zoals de vele schilderwerken van haar hand getuigen’, schrijft kleindochter Catharina Julia Hyslop-Roeters van Lennep in Eenige aanteekeningen over de familie de Vries en van Lennep. Zij schilderde vooral veel in de jaren toen zij nog geen kinderen had – haar eerste kind werd pas in 1844 geboren. Zij was zeer belezen en goed op de hoogte van de Franse literatuur. Ook was zij actief op het gebied van de liefdadigheid. In 1839 zette zij haar naam onder een circulaire waarin hulp werd ingeroepen voor het oprichten van een bewaarschool voor behoeftige kinderen in Amsterdam. Op 18 Mei 1840 werd de school als Sophiabewaarschool geopend. Haar kleindochter kenschetste haar als ‘geen goede huisvrouw’: ze was zuinig, tenminste niet gul, niet altijd goed voor haar dienstboden van wie veel gevergd werd. Zij was klein van gestalte met weinig sprekende ogen. Op het einde van haar leven was zij bijna volslagen blind.

Catharina Julia was volgens Scheen een leerlinge van Anton Weiss. Zij was lid van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Een bloem- en fruitstuk werd in 1842 bekroond met de zilveren erepenning van Felix Meritis. Volgens Scheen werden haar stillevens met bloemen, vruchten en dood wild tussen 1836 en 1843 in Amsterdam tentoongesteld. Waarschijnlijk is dat geweest in de zaal van de Koninklijke Academie. In de documentatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie is slechts de vermelding van een in 1978 geveild getekend paneel: een stilleven met een opgehangen dode patrijs en sinaasappelen op een marmeren plint, met op de achtergrond een landschap. Werk van haar is niet opgenomen in enige openbare verzameling. Bij haar nakomelingen en aanverwante familieleden hangen nog vele voortbrengselen (tekeningen en schilderijen) van haar aan de muur. Haar nalatenschap bedroeg 525.050 gulden.

Naslagwerken

Immerzeel; Scheen.

Archivalia

Stadsarchief Amsterdam: Toegang 238 (Archief Van Lennep) [met o.a. de Aantekeningen over de familie de Vries en van Lennep van Catharina Julia Hyslop-Roeters van Lennep].

Illustratie

Portret door Thérèse Schwarze (particuliere collectie, met dank aan de auteur).

Auteur: Henrick S. van Lennep

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 702

laatst gewijzigd: 13/01/2014