Biografisch Woordenboek van Nederland

 
English | NederlandsHet Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) is sinds jaar en dag het enige algemene en nationale biografisch woordenboek dat Nederland kent.

In dit wetenschappelijk naslagwerk zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die in het recente of verre verleden op enigerlei wijze van betekenis zijn geweest in Nederland of in zijn overzeese gebiedsdelen. Ook buitenlanders die zich hier hebben onderscheiden en Nederlanders die in het buitenland naam hebben gemaakt, worden in beginsel van een minibiografie voorzien. Deze levensbeschrijvingen zijn geschreven door een groot aantal deskundige auteurs.

Nadat het BWN in 1971 van start was gegaan, kwam de nadruk in praktijk weldra te liggen op personen die tussen 1880 en 2000 van zich hebben doen spreken. Hier bevond zich immers de grootste lacune. Nadat aldus in een periode van 37 jaar 2071 minibiografie├źn van in hoofdzaak twintigste-eeuwers waren gepubliceerd, werd in 2008 besloten hiermee te stoppen en de aandacht te richten op een verder teruggelegen verleden. Er werd toen gekozen voor het tijdvak 1780-1830.

Onder de gezamenlijke noemer Biografisch Woordenboek van Nederland worden dus twee deelprojecten onderscheiden, te weten: