Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963


Uitgegeven door P.J. Drooglever en M.J.B. Schouten met medewerking van M. Scherer en A.E. Wassing.

De digitale bronnenpublicatie Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963 sluit aan op de gedrukte bronnenpublicatie Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Zij worden hier verder afgekort als NIB 45-50 en NIB 50-63. De NIB 50-63 handelt over het door Nederland gevoerde beleid ten aanzien van Indonesië én Nieuw-Guinea. Zij bevat ruim zesduizend geannoteerde documenten. Deze zijn, naar gelang de leesbaarheid en kwaliteit van het originele document, opgenomen in de vorm van een scan van het origineel of van een uitgetypt afschrift. Deze aldus gedigitaliseerde documenten zijn ieder voorzien van een uniek nummer. Dit nummer koppelt hen aan een bijbehorend record. Scans en records vormen tezamen een databank. Deze databank is op verschillenden manieren te ordenen en te doorzoeken.
Zie daartoe de op het projectmenu aangegeven algemene hoofdstukken:

Voorts de drie zoeksystemen:

Tot slot de paragrafen: