Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 54

Nummer 54
Datum 9-2-1953
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 398
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
ANZUS-/Pacific Pact
Atjeh
Dulles, John Foster*, US Secretary of State '53-'59
EDG, Europese Defensie Gemeenschap
Stassen, Harold E., Director of Foreign Operations Administration; Special Assistant to the President
transferbepalingen/-besprekingen
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
Annotatie inleidende noot bij 4a. Blijkens de notulen had Van der Kieft in de ministerraadsvergadering van 26 jan. medegedeeld dat hij ...meer
Zie ook
PDF transcriptie (11 KB)