Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 54

Nummer 54
Datum 9-2-1953
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 398
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
ANZUS-/Pacific Pact
Atjeh
Dulles, John Foster*, US Secretary of State '53-'59
EDG, Europese Defensie Gemeenschap
Stassen, Harold E., Director of Foreign Operations Administration; Special Assistant to the President
transferbepalingen/-besprekingen
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiquť, Nederlandse
Annotatie inleidende noot bij 4a.
Blijkens de notulen had Van der Kieft in de ministerraadsvergadering van 26 jan. medegedeeld dat hij van Van Bylandt bericht had ontvangen over de mogelijkheid van sterke beperkingen op de transfers van gelden uit IndonesiŽ'. Daarop had Drees opgemerkt 'dat de deviezenvoorraad in IndonesiŽ sterk is geslonken; aangezien belangrijke bedragen uit IndonesiŽ naar Nederland worden overgemaakt, zal een beperking van de transfers ernstige consequenties kunnen hebben'. Minister Luns deelde vervolgens mede 'dat 's middags met Amerikaanse vertegenwoordigers gesproken zal worden over de stopzetting van de Amerikaanse dollarhulp aan Nederland; het is dan mogelijk nu reeds erop te wijzen, dat de ontwikkeling in IndonesiŽ ook hier moeilijkheden kan geven. De minister-President acht het wenselijk ook aan de hand van deze gegevens de Amerikanen duidelijk te maken hoe labiel de economische toestand van ons land is.' T.a.p.
Zie ook
PDF transcriptie (11 KB)