Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 355

Nummer 355
Datum 4-6-1951
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 395
Trefwoorden Garantiewet, zie ook ambtenarenzaken
Juliana, koningin der Nederlanden*
Sukarno, positie/houding van -
zending/protestantse kerken
Annotatie noot slot sub 3a: Bij tel. no 100 van 7 juni aan Stikker deed Lamping als volgt verslag van de ...meer
Zie ook
PDF afbeelding (533 KB)