Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 389

Nummer 389
Datum 17-1-1955
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 401
Trefwoorden benoemingen
duikboten, al dan niet verdacht opduiken van - in de wateren rond IndonesiŽ
Hoge Commissariaat/Dipl. Vertegenwoordiging te Den Haag; zie ook diplomatieke en consulaire betrekkingen Ned.-Ind. vanaf februari '56
Hoge Commissariaat/Dipl. Vertegenwoordiging te Djakarta; zie ook: diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging/vertegenwoordigers Nederland-IndonesiŽ vanaf feb. '56
Indo-europeanen, positie - in IndonesiŽ; zie ook Nederlanders in IndonesiŽ etc.; NG, positie (Indische) Nederlanders op -
Iskaq (PNI), minister van Economische Zaken '54-'55
Krieken, L. van, politieagent op NG
maatschappelijke en/of kerkelijke organisaties; zie ook Generale Synode; zending/protestantse kerken en missie/ Rooms Katholieke Kerk
NG, (rechts)positie/houding gevangenen op -
NG, infiltraties/infiltranten op -
onderwijsaangelegenheden/opleidingen
repatriŽring, regeringsbeleid inzake -
staatsburgerschaps-/warga negaraschapskwesties
Stichting Onze Mensen
Susanto Tirtoprodjo (PNI), minister van Justitie van de Republiek IndonesiŽ '49; zaakgelastigde te Den Haag '52-'56; ambassadeur te Parijs
Annotatie noot bij 'notulen MR dd. 10 Januari 1955': zie de annotatie van recordnummer 4027.

inleidende noot bij 3d:
De notulen van de vergadering van de Ministerraad van 10 jan. 1955 luiden op dit punt:
'De Minister-President deelt mede, dat de heer Moora hem over de nieuwe organisatie "Onze Mensen" heeft ingelicht. Spreker was echter wel verbaasd daarna in de radiotoespraak van Dr. Kortenhorst te horen, dat men er naar streeft meer Indische Nederlanders naar Nederland te halen. Minister Van Thiel heeft de toespraak van Dr. Kortenhorst niet gehoord, maar intussen wel de tekst daarvan ontvangen. Bij het overleg over deze Stichting heeft spreker gezegd, dat men niet moet steunen als de Regering niet wil helpen, maar alleen als de Regering niet kan helpen, terwijl men zich bovendien meer op steun in IndonesiŽ zal moeten richten. De Minister zal hierover nog met de Stichting spreken.'  NA, archief van de ministerraad en onderraden, doos 401.

noot bij de twee laatste alinea's: zie ook recordnummer 6617.
Zie ook 4027: Van Baal 124
6617: Buza DBI/PL 24083-872 GS
PDF transcriptie (69 KB)