Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 161

Nummer 161
Datum 10-2-1962
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 675
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
Bentinck van Schoonheten, A.W.C. baron van*
Bot, Th.H. *
dienstplicht(igen)
Duynstee, F.J.F.M.*, zie ook NG-kwestie, bilaterale/informele/onderhandse contacten etc.
Japan, houding/positie van -
Kennedy, J.F.*
militaire transporten (personen/goederen)
missie/Rooms Katholieke kerk
NAVO/Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NG, (rechts)positie/houding gevangenen op -
NG, bezoeken aan/missies naar -
NG, defensie van -
NG, evacuatie/repatriëring
NG, positie/houding (Indische) Nederlanders op -
NG, positie/houding Chinezen op -
NG, positie/houding Papoea's op -
NG-kwestie in de vergaderingen van de Verenigde Naties
NG-kwestie, (preliminaire) onderhandelingen over - tussen Nederland en Indonesië onder auspiciën van (de Secretaris-Generaal van) de VN
parlement, Indonesische -, delegaties/missies van het -
pers/publieke opinie, algemeen
pers/publieke opinie, Amerikaanse
Rode Kruis
U Thant*
Vlakke Hoek, aanval bij de
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
zending/protestantse kerken
Zevende Vloot
Annotatie noot bij de tweede alinea over 'iemand van het Internatione Rode Kruis als persoonlijk vertegenwoordiger van U Thant': zie recordnummers 7361 en 7944.
Zie ook 162: Ministerraad
163: Ministerraad
7361: Schürmann 91
7944: Celer 55
PDF transcriptie (23 KB)