Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 206

Nummer 206
Datum 17-7-1950
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 394
Trefwoorden Alons, P.*
Amerika, houding/positie van -
ARP, Anti Revolutionaire Partij
benoemingen
Buru
Ceram
Cochran, H.M., ambassadeur van de VS te Djakarta '49-'53
Commandant/do Nederlandse Rayons in IndonesiŽ (CNRI)/afwikkelingscommando
Drees, W.*
Hatta, Moh.*
Hoge Commissariaat/Dipl. Vertegenwoordiging te Djakarta; zie ook: diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging/vertegenwoordigers Nederland-IndonesiŽ vanaf feb. '56
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), liquidatie van het -
Korea/ -kwestie/-oorlog
Leimena-missie naar Ambon
Molukken, Zuid-Molukken, Ambon
Molukkenopstand/RMS, Republik Maluku Selatan
Molukkers, KL (ex-)KNIL-militairen in rayons/doorgangskampen in IndonesiŽ
Nikijuluw, J.P., vertegenwoordiger van de RMS in het buitenland
onderscheidingen/decoraties
ontslag/aftreden
parlement, Nederlandse -
Rijckevorsel, K.T.M. van, lid van de Tweede Kamer (KVP)
Rum, Moh. (Masjumi), hoge commissaris te Den Haag jan.-sept. '50; minister van Buitenlandse Zaken sept. 1950- april 1951; minister van Binnenlandse Zaken april 1952-juli 1953; eerste vice-premier maart 1956-maart 57
Scheffelaar, J.A., kolonel KL, troepencommandant Oost-IndonesiŽ; cdt. Nederlandse Rayons in IndonesiŽ
staatsburgerschaps-/warga negaraschapskwesties
Toet, C.D., generaal-majoor, plv. CGS/missie Toet-Pruys eid.'50
Verenigde Naties, UNCI/Milobs
Annotatie noot bij notulen RAVI 13/7/50: in archief Ministerraad en onderraden, doos 636

inleidende noot bij 3c: zie recordnummer 1164 e.v. Eveneens op 17 juli seinde Hirschfeld onder no 280 aan Van Maarseveen, Drees en Stikker: 'Uit overzichten van de Generale Staf van 13, 14 en 15 juli blijkt, dat de onrust onder Ambonese KNIL-militairen te Makassar zeer groot is in verband met de onzekerheid op 26 juli. Dit leidde ertoe, dat Ambonezen op Makassar met overrompelingsmethoden wapenen en ander krijgstuig, dat voor overdracht aan APRIS bestemd was, in beslag namen en onderbrachten in het kampement, waar Ambonezen verblijven. Dit alles geschiedde toen de uitslag der besprekingen met RIS over KNIL nog niet bekend was. Volgens berichten uit betrouwbare bron van de Generale Staf zou APRIS in de nacht van 13 op 14 juli op Buru en Ceram geland zijn. Aneta vermeld een bericht van Radio Ambon dat APRIS op 14 juli 's-avonds op Buru geland zouden zijn. Volgens radio Ambon zouden beide partijen bij een treffen verliezen hebben geleden. Op dit ogenblik zijn geen verdere berichten bekend. Hatta vertelde mij wel enige tijd geleden, dat een groot aantal Hoofden van Buru een loyaliteitsverklaring tegenover RIS zouden hebben afgelegd. Dit zou erop kunnen wijzen, dat RIS daarom landing op Buru heeft gewaagd.'  NA, archief Minkol., codetel. 1950, 7.

noot bij  tweede alinea van 3c:
Op 20 juli seinde Van Maarseveen onder no 153 aan Hirschfeld: 'Hedenmiddag heb ik Rum ontvangen in presentie van Blom. Ik heb hem verzocht zijn invloed aan te wenden opdat de aangelegenheid Ambon zonder wapengeweld tot oplossing zou worden gebracht. Met nadruk hebben Blom en ik gevraagd te bevorderen dat de informele vredesmissie nu eindelijk naar Ambon zou gaan. Is geen vliegtuig te krijgen, dan moet toch vervoer per schip mogelijk zijn. Wij hebben verder met Rum gesproken geheel in de geest van de boodschap van Drees aan Hatta. Rum verklaarde zich volkomen bereid om dadelijk de gevraagde stappen te nemen. Hij overwoog wie hij het beste zou kunnen opbellen en dacht, dat dit misschien Leimena zou kunnen zijn, omdat deze als geboren Ambonees zich voor deze aangelegenheid bijzonder interesseert. In het Parlement heb ik desgevraagd niets anders verklaard, dan dat de Nederlandse Regering alles doet wat in Haar vermogen ligt om een vreedzame oplossing te bevorderen. Van de persoonlijke boodschap van Drees heb ik geen melding gemaakt. De kwestie Ambon ligt echter in het Parlement zeer moeilijk.' NA, archief Minkol., codetel. 1950, 3. Zie recordnummers 1577 en 694 sub 3b.
Zie ook 29: Ministerraad
30: Ministerraad
204: Ministerraad
205: Ministerraad
208: Ministerraad
694: Ministerraad
1577: Van Maarseveen 150
PDF transcriptie (17 KB)