Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 215

Nummer 215
Datum 11-9-1950
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 394
Trefwoorden Celebes, Zuid -
Molukkenopstand/RMS, Republik Maluku Selatan
parlement, Nederlandse -
rechtspraak; zie ook APRA-arrestanten, (rechts)positie van -; Nederlanders in IndonesiŽ, arrestatie/rechtspositie van en NG, (rechts)positie gevangenen op -
Westerling, R./Westerlingaffaire(s)
Annotatie inleidende noot bij 2c: zie voor het hier bedoelde rapport over de Zuid-Celebes affaire 'Officiele bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950'.
Zie ook de excessennota in Handel.TK, 1968-1969, Bijl.10.008 2.b.

noot bij punt 3: zie recordnummers 2111, 1228 en 1242.
Zie ook 216: Ministerraad
1228: Gieben SP 13
1242: Gieben SP 15
2111: Van Maarseveen 271
PDF transcriptie (12 KB)