Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 227

Nummer 227
Datum 23-5-1962
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 675
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
ARP, Anti Revolutionaire Partij
Brazzaville-landen/Union Africaine et Malgache/Brazzaville-resolutie
Bruins Slot (ARP), J.A.H.J.S., hoofdredacteur Trouw, lid Tweede Kamer
Harriman, W. Averell, Assistant Secretary of State Far Eastern Affairs St. Dept.
kabinet/-scrises/-sformaties, Nederlandse -
Kadt, J. de, journalist, lid van de Tweede Kamer (PvdA)
NG, bezoeken aan/missies naar -
NG, infiltraties/infiltranten op -
NG, positie/houding Papoea's op -
NG-kwestie in de vergaderingen van de Verenigde Naties
NG-kwestie, onderhandelingen 1962, plan Bunker
parlement, Nederlandse -
pers/publieke opinie, Nederlandse
Rusk, D. Dean*
Stevenson, Adlai E., PV van VS in de VN vanaf 1/'61
Tyler, William R., Officer UN Political and Security Affairs; (Deputy) Assistant Secretary of State for European Affairs tot 20 aug. '62
U Thant*
Verenigde Naties, Veiligheidsraad van de -
Verenigde Naties, waarnemer(s)/commissie van de - naar NG v.a. medio '61; zie ook NG, bezoeken aan -/missies naar -
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
zelfbeschikkingsrecht
Annotatie sdlotnoot: Op 25 mei seinde Luns onder no 176 aan New York: 'Donderdagavond zes uur Nederlandse tijd heeft de minister-president, ...meer
Zie ook 226: Ministerraad
228: Ministerraad
4943: Biza/SS zeer geheim
5747: Buza Blom 44 geheim
5799: Schürmann 332
PDF transcriptie (22 KB)