Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 275

Nummer 275
Datum 25-2-1952
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 396
Trefwoorden Acheson, Dean G., US Secretary of State '49-'52
Amerika, houding/positie van -
Amerika, militaire steun/wapenleveranties van - aan IndonesiŽ
arbitrage/bemiddeling/geschillenregeling/goede diensten
AustraliŽ, houding/positie van -
Blitar/Talisse-affaire
Internationaal Gerechtshof
kabinet/-scrises/-sformaties, Indonesische -
Lokollo
NG, Nederlands-Indonesische bestuurlijke samenwerking inzake -
NG-kwestie, ijskastpolitiek met betrekking tot de
onderscheidingen/decoraties
Princen, Poncke
Subardjo, Achmad, minister van Buitenlandse Zaken van IndonesiŽ 4/'51- 4/'52
toelatings-/uitwijzingsbeleid/reisdocumenten, IndonesiŽ
Uniehof van Arbitrage
unieverhouding/RTC-akkoorden, herziening van de -
Annotatie inleidende noot bij 3a: zie recordnummer 2518 e.v.

slotnoot  bij  tweede alinea van 3a: zie recordnummer 2816.

noot bij de drie na laatste alinea van 3a:
Op 21 feb. had de vertegenwoordiger van Nieuw-Guinea te Djakarta, Piekaar, onder Lamping 396 aan Peters geseind dat 'deserteur Princen', die 'sinds enige maanden in de rang van tweede luitenant voor SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) voor militaire screening bij de Indonesische Immigratiedienst is gedetacheerd, had gezegd dat reizigers naar Nieuw-Guinea 'met ingang van 19 februari naast politie-screening aan militaire screening worden onderworpen'. Hiertoe dienden de reizigers zich persoonlijk bij Princen te melden. 'Zodanige militaire screening', aldus Piekaar, 'bestond reeds voor aanvragen entry-permit van reizigers ex- Nieuw-Guinea, waarmede Princen voor geheel IndonesiŽ is belast. Het Hoge Commissariaat zou, naar hij mededeelde, met deze regeling alsnog officieel in kennis worden gesteld via Luar Negeri.  - - - Ik moge erop wijzen dat  met deze maatregel een nieuwe belemmering is toegevoegd aan de U bekende moeilijkheden inzake het personenverkeer IndonesiŽ-Nieuw-Guinea.' - - - NA, archief Minkol., codetel. 1952, 1
Zie ook 274: Ministerraad
276: Ministerraad
7157: Buza DOA/IN geheim
7158: geen
PDF transcriptie (16 KB)