Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 277

Nummer 277
Datum 10-3-1952
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 396
Trefwoorden Blitar/Talisse-affaire
kabinet/-scrises/-sformaties, Indonesische -
Nationaal Nieuw-Guinea Comité
Nederlandse Militaire Missie (NMM) in/Nederlandse militaire steun aan Indonesië
parlement, Nederlandse -
pers/publieke opinie, Nederlandse
repatriëring, regeringsbeleid inzake -
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
Annotatie slotnoot bij 3c: zie recordnummer 284.

inleidende noot bij 3e:
Zie het in de annotatie van recordnummer 2599 aangehaalde telegram Lamping 404. Op 28 feb. daaraan voorafgaand had Lamping onder no 392 al geseind dat HC-medewerker Van Schelle op Luar Negeri had vernomen 'dat de nota inzake de Blitar en Talisse een onderwerp van bespreking zou uitmaken in de vergadering van de "politieke sector" bij de Secretaris-Generaal. De huidige kabinetscrisis zoude echter volgens zegsman wellicht geredelijk als argument voor uitstel van de beslissing en verzoek verlenging ultimatieve termijn kunnen worden aangevoerd.' NA, archief Minkol., codetel. 1952, 5.
Zie ook 276: Ministerraad
278: Ministerraad
293: Ministerraad
295: Ministerraad
361: Ministerraad
2955: Stikker 317
PDF transcriptie (12 KB)