Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 278

Nummer 278
Datum 17-3-1952
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 396
Trefwoorden Garantiewet, zie ook ambtenarenzaken
Juliana, koningin der Nederlanden*
kabinet/-scrises/-sformaties, Nederlandse -
NG, infiltraties/infiltranten op -
Nikijuluw, J.P., vertegenwoordiger van de RMS in het buitenland
unieverhouding/RTC-akkoorden, (Haags) overleg '51-'52 ter herziening/beŽindiging van de -
verkiezingen in Nederland
Annotatie inleidende noot bij 3a: zie recordnummer 2844.

slotnoot bij 3a:
Op 19 maart seinde Peters daarop onder no 223 aan Lamping,
'mede namens Drees': 'Ons is niet duidelijk wie "bepaalde kringen in Nederland" [zijn] die zouden streven naar liquidatie "Indonesische kwestie" avant Nederlandse verkiezingen. Dit bepaaldelijk niet herhaal niet streven van de Nederlandse Regering.
Voortzetting besprekingen avant de verkiezingen naar gevoelen Ministerraad weinig zin, al ware het slechts omdat ratificatie door huidige Kamers wegens tijdgebrek practisch is uitgesloten.
Intussen moet onzerzijds niet op uitstel bespreking worden aangedrongen, zulks ter voorkoming van het Indonesisch verwijt "delaying tactics".' NA, archief Minkol., codetel. 1952, 4.

inleidende noot bij 3b: zie recordnummer 2522.
Zie ook 277: Ministerraad
361: Ministerraad
2844: Lamping 411
PDF transcriptie (11 KB)