Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 297

Nummer 297
Datum 7-7-1952
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 397
Trefwoorden arbitrage/bemiddeling/geschillenregeling/goede diensten
Blitar/Talisse-affaire
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
onderwijsaangelegenheden/opleidingen
taal, Nederlandse
Uniehof van Arbitrage
Westerling, R./Westerlingaffaire(s)
Annotatie slotnoot bij eerste alinea van 3a: Op 18 juli seinde Stikker onder no 29 aan Lamping, 'mede namens Minuor': 'Bij ...meer
Zie ook 296: Ministerraad
298: Ministerraad
300: Ministerraad
3011: Stikker 32
PDF transcriptie (12 KB)