Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 297

Nummer 297
Datum 7-7-1952
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 397
Trefwoorden arbitrage/bemiddeling/geschillenregeling/goede diensten
Blitar/Talisse-affaire
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
onderwijsaangelegenheden/opleidingen
taal, Nederlandse
Uniehof van Arbitrage
Westerling, R./Westerlingaffaire(s)
Annotatie slotnoot bij  eerste alinea van 3a:
Op 18 juli seinde Stikker onder no 29 aan Lamping, 'mede namens Minuor': 'Bij gereedmaking introductief request voor Uniehof inzake Blitar/Talisse is duidelijk geworden dat Nederland eis tot teruggave primair moet baseren op het feit dat de goederen IndonesiŽ in doorvoer passeerden. Dit impliceert voor Uniehof de noodzaak te oordelen over de status van Nieuw-Guinea. Aangezien zijdens het Parlement herhaaldelijk bezwaar is gemaakt tegen stappen van de Nederlandse Regering die een dergelijke internationale uitspraak zouden uitlokken, besloot de Ministerraad om deze stukken wel geheel te doen voorbereiden voor aanhangig maken der zaak bij het Uniehof, doch beslissing over indiening over te laten aan het nieuwe Kabinet.' NA, archief Minkol., codetel. 1952, 10. Zie recordnummer 3011.
Zie ook 296: Ministerraad
298: Ministerraad
300: Ministerraad
3011: Stikker 32
PDF transcriptie (12 KB)