Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 449

Nummer 449
Datum 4-4-1955
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 401
Trefwoorden asylverlening; zie ook toelatings-/uitwijzingsbeleid etc. op NG
Bouman, H.A. *
Etnabaai
Jungschläger-/Schmidt-/NIGO-processen; zie ook NIGO-arrestanten, Doornik etc
Krieken, L. van, politieagent op NG
Molukkers in Nederland, houding/positie van -
Nederlanders in Indonesië, arrestatie/rechtspositie van -
NG, bezoeken aan/missies naar -
NG, infiltraties/infiltranten op -
pers/publieke opinie, Nederlandse
Rode Kruis
Annotatie inleidende noot  bij eerste alinea van 3c: zie recordnummers 4154 en 4185.

slotnoot bij eerste alinea van 3c:
Dit besluit werd op 6 april door Beyen/Luns onder no 14 aan Djakarta geseind. Hierbij werd o.m. aangetekend 'dat huisvesting van Bouman te uwent - welke hem op zijn verzoek aanstonds ware toe te staan - eerst als asyl behoeft te worden aangemerkt als zij contrair is aan dwang- of vervolgingsmaatregelen welke de Indonesische overheid tegen hem heeft uitgevaardigd. Ik betwijfel of als zodanig reeds kan worden beschouwd een uitnodiging van de Officier van Justitie om ten zijn kantore te verschijnen.' Archief BZ, uitgaande codetel. Djakarta 1955. Zie recordnummer 4186 e.v.
Zie ook 4185: Van Bylandt 1014
4186: Van Bylandt 10
PDF transcriptie (66 KB)