Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 458

Nummer 458
Datum 15-11-1957
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 406
Trefwoorden Amerika, houding/positie van -
bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
Commissies Blom/ interdepartementale commissies inzake Indonesië
diplomatieke en consulaire betrekkingen Nederland-Indonesië vanaf februari '56, aard/naam/organisatie van de -
Dulles, John Foster*, US Secretary of State '53-'59
leningen, Nederlandse garantie voor Indonesische -
Molukkers in Nederland, houding/positie van -
Molukkers in Nederland, repatriëring van -
nationalisatie/Indonesianisatie/spoliatie/onteigening/confiscatie/onderbeheerstelling
Nederlanders in Indonesië, evacuatie/repatriëring/emigratie van -
NG, Nederlands-Australische bestuurlijke/militaire samenwerking inzake -
NG, positie/houding Molukkers op -
NG-kwestie in de vergaderingen van de Verenigde Naties
Oltmans, Willem, activiteiten van; zie ook NG-kwestie, bilaterale etc; Rijkens P.C.; Konijnenburg, E. van
State Department, divergerende opvattingen over de Nieuw-Guineakwestie op het -
Verenigd Koninkrijk, houding/positie van -
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Amerikaanse
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Australische
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
White, Lincoln, Press Officer State Dept.
Annotatie inleidende noot bij 3b:
Op 4 nov. had Luns onder no 217 aan New York geseind dat de mogelijkheid best[ond] dat Indonesië overweegt - in tegenstelling met verleden jaar - om een minder onverzettelijke houding aan te nemen ten aanzien van eventuele amendementen of alternatieve resoluties inzake Nieuw-Guineakwestie. Dit wordt bevestigd door inhoud Hasselman no 999 waaruit blijkt dat Subandrio met de gedachte speelt besprekingen over Nieuw-Guinea als "disputed territory" voor te stellen en dus niet meer op basis van Indonesische souvereiniteit.'  Archief BZ, GS 1955-1964, 1616.
Zie ook recordnummer 5855 e.v.
       Ook in de vergadering van de Ministerraad van 8 november was dit punt aan de orde gekomen onder het agendapunt Nieuw-Guinea. Blijkens de notulen had Minister Luns medegedeeld 'dat het mogelijk is, dat Indonesië met een zeer gematigde resolutie over Nieuw-Guinea in de VN-Assemblée zal komen, hetgeen de Nederlandse positie moeilijker kan maken. De berichten nemen ook toe, dat Indonesië voornemens zou zijn de diplomatieke betrekkingen met Nederland te verbreken. De Minister-President veronderstelt, dat Indonesië dit in elk geval niet vóór de behandeling van de Nieuw-Guineakwestie in de VN zal doen.' - - - NA, archief van de Ministerraad en onderraden, doos 406.

noot bij laatste vijf alinea's van 3b: zie recordnummers 451en 6059.
Zie ook 451: Ministerraad
454: Ministerraad
492: Ministerraad
5855: Buza DBI/PL 153
6059: Van Voorst 748; Van Roijen 771; Van Roijen 831
6060: Van Roijen 683; van Roijen 690
PDF transcriptie (85 KB)