Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 470

Nummer 470
Datum 10-9-1951
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 395
Trefwoorden grondwet, Nederlandse
Nederlanders in IndonesiŽ, evacuatie/repatriŽring/emigratie van -
NG, naam van -
parlement, Nederlandse -
repatriŽring, regeringsbeleid inzake -
Rusk, D. Dean*
Subardjo, Achmad, minister van Buitenlandse Zaken van IndonesiŽ 4/'51- 4/'52
Supomo, leider missie Supomo '51-52; vanaf '56 ambassadeur van IndonesiŽ te Londen '54-'56
troonrede
unieverhouding/RTC-akkoorden, (Haags) overleg '51-'52 ter herziening/beŽindiging van de -
Annotatie inleidende noot bij punt 3: zie recordnummers 2061en 2685.

slotnoot bij punt 3:
Diezelfde dag seinde Blom onder no 303 aan Stikker te San Fransisco, dat uit de hem toegezonden verslagen van de Ministerraad en Kamercommissie [zou blijken], 'dat aan Supomo tegemoetkomender kan worden geantwoord dan aanvankelijk werd gevreesd. Na raadpleging der fracties wees niemand besprekingen af. Ook werd geen uitstel tot na de verkiezingen bepleit.
In het antwoord, dat Donderdag na RAVI zal worden besproken, zal bereidheid worden uitgesproken om over nieuwe vorm van samenwerking en de RTC-overeenkomsten voorbereidende besprekingen te houden. Gezamenlijke voorbereiding zal daarin worden bepleit. Of Nederland bereid Unie op te heffen, zal eerst kunnen worden beslist, indien het resultaat van die voorbereiding bekend is.
De bedoeling is in kalm tempo verder te procederen, zodat zo mogelijk ratificatie eerst na verkiezingen behoeft te volgen. Voorts zal worden gevraagd om een Unieconferentie voor lopende zaken, omdat Uniestatuut, zolang nog bestaand, moet worden geŽerbiedigd. Indien RI-conferentie in Djakarta onwenselijk geacht, kan deze hier gehouden. Weigering zou gang van zaken in Nederland bemoeilijken.' - - -  NA, archief Minkol., codetel. 1951, 14. Zie recordnummer 2798.

slotnoot bij 9 punt 2: zie recordnummer 503.
Zie ook 417: Ministerraad
503: Ministerraad
2685: Stikker 3
2798: Van Roijen 456
PDF transcriptie (17 KB)