Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 509

Nummer 509
Datum 31-1-1958
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 407
Trefwoorden bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
film
grondzaken
repatriëring, regeringsbeleid inzake -
Suezkanaal/ -kwestie
Sumatra, Oost -/Medan
tabak
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
Annotatie slotnoot: Blijkens de betreffende notulen werd met betrekking tot de 'Kredietverlening voor ondernemingen ten behoeve van gezinsleden van hun werknemers ...meer
Zie ook 508: Ministerraad
PDF transcriptie (12 KB)