Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 523

Nummer 523
Datum 3-4-1958
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 407
Trefwoorden bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -
benoemingen
Garantiewet, zie ook ambtenarenzaken
Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), taak/positie van de -
NG, ontwikkelingsplan(nen) voor -; zie ook NG, tienjarenplan voor -
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
pensioenen
Platteel, P.J.*
Annotatie noot bij 2e: 'De benoeming van een nieuwe gouverneur:' Tijdens de vergadering van 28 maart had de ministerraad zich blijkens ...meer
Zie ook 525: Ministerraad
6321: Hasselman 908
6787: Buza/DGIN/no. 44
PDF transcriptie (13 KB)