Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 568

Nummer 568
Datum 21-10-1960
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 619
Trefwoorden Abdul Rachman,Tengku, minister-president van Malakka
Afro-Aziatisch(e) blok/conferenties/landen
Amerika, houding/positie van -
arbitrage/bemiddeling/geschillenregeling/goede diensten
diplomatieke en consulaire betrekkingen Nederland-IndonesiŽ vanaf februari '56, aard/naam/organisatie van de -
Eisenhower, Dwight D., president van de VS '53-'61
HammarskjŲld, Dag H.A.C., secretaris-generaal van de VN van april '53 tot sept. '61
Herter, Christian A., US Under Secretary of State '57-'59, Secretary of State '59-'61
Krishna Menon, V.K., achtereenvolgens: vertegenwoordiger van India in de Algemene Vergadering van de VN, minister Zonder Portefeuille en minister van Defensie
Luns, J.M.A.H., reizen van - naar/optreden van - in het buitenland
Menzies, Sir Robert G., minister-president van AustraliŽ '49-'66; 4/2/'60 - 22/12/'61 tevens minister van Buitenlandse Zaken
Nehru, Pandit Jawaharlal, minister-president en minister van Buitenlandse Zaken van India '47-'64
NG, bezoeken aan/missies naar -
NG, politieke partijen/bewegingen op -
NG-kwestie in de vergaderingen van de Verenigde Naties
Sukarno, redevoeringen/uitlatingen van -
Verenigd Koninkrijk, houding/positie van -
Verenigde Naties, waarnemer(s)/commissie van de - naar NG v.a. medio '61; zie ook NG, bezoeken aan -/missies naar -
Young, Ph., ambassadeur van de VS te Den Haag '57-'61
zelfbeschikkingsrecht
Annotatie inleidende noot bij 19b: zie recordnummer 6997. Zie voor Luns' rapportage van zijn besprekingen in Washington en New York recordnummers ...meer
Zie ook 566: Ministerraad
569: Ministerraad
4317: Celer 605 461
6457: Celer 1102
6557: Buza DOA/ZA 12-MA en 13-MA geheim
6997: Buza DIO zeer geheim
7852: Celer 98: Celer 105
PDF transcriptie (63 KB)