Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 601

Nummer 601
Datum 17-3-1961
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 652
Trefwoorden Abdul Rachman,Tengku, minister-president van Malakka
Acheson, Dean G., US Secretary of State '49-'52
Amerika, militaire steun/wapenleveranties van - aan IndonesiŽ
AustraliŽ, houding/positie van -
diplomatieke en consulaire betrekkingen Nederland-IndonesiŽ vanaf februari '56, aard/naam/organisatie van de -
HammarskjŲld, Dag H.A.C., secretaris-generaal van de VN van april '53 tot sept. '61
Home, Alexander Frederick Douglas, Brits minister van Commonwealth Relations '55-'60, van Buitenlandse Zaken '60-'63
Menzies, Sir Robert G., minister-president van AustraliŽ '49-'66; 4/2/'60 - 22/12/'61 tevens minister van Buitenlandse Zaken
Nehru, Pandit Jawaharlal, minister-president en minister van Buitenlandse Zaken van India '47-'64
NG, bestuurlijk
NG, ontwikkelingsplan(nen) voor -; zie ook NG, tienjarenplan voor -
NG, positie/houding Papoea's op -
NG, trustschap over -; zie ook NG, internationalisatie bestuur van -
NG-raad
Rode Kruis
spijtoptanten
staatsburgerschaps-/warga negaraschapskwesties
toelatings-/asiel-/uitwijzingsbeleid/reisdocumenten, Nederland
Verenigd Koninkrijk, houding/positie van -
Verenigde Naties, waarnemer(s)/commissie van de - naar NG v.a. medio '61; zie ook NG, bezoeken aan -/missies naar -
zelfbeschikkingsrecht
Annotatie noot bij punt 2b: zie recordnummer 7633.
Zie ook 600: Ministerraad
602: Ministerraad
6844: Biza BJZ/NNG GS 4522/19488
7633: Bentinck 139
PDF transcriptie (17 KB)