Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 662

Nummer 662
Datum 3-8-1962
Soort notulen
Kenmerk Ministerraad
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s)
Ontvanger(s)
Plaats van opmaak
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief van de Ministerraad en onderraden
Dossiernummer doos 676
Trefwoorden Akkoord van New York/concept-akkoord van Middleburg
Amerika, houding/positie van -
Kennedy, J.F.*
Malik, Adam of Abdul, vanaf okt. '59 ambassadeur van IndonesiŽ te Moskou
missie/Rooms Katholieke kerk
nationalisatie/Indonesianisatie/spoliatie/onteigening/confiscatie/onderbeheerstelling
NG, (rechts)positie/houding gevangenen op -
NG, aanval op -
NG, bestuurlijk
NG, evacuatie/repatriŽring
NG, infiltraties/infiltranten op -
NG, ontwikkelingsplan(nen) voor -; zie ook NG, tienjarenplan voor -
NG, positie/houding (Indische) Nederlanders op -
NG, positie/houding Chinezen op -
NG, UNTEA-bestuur over -
NG-kwestie, (preliminaire) onderhandelingen over - tussen Nederland en IndonesiŽ onder auspiciŽn van (de Secretaris-Generaal van) de VN
NG-kwestie, onderhandelingen 1961, plan Luns
NG-kwestie, onderhandelingen 1962, plan Bunker
Papoeadelegaties/-delegatieleden
Papoeakorpsen/-bataljons
parlement, Nederlandse -, delegaties/missies van het -
plebisciet
Rice, John S., ambassadeur van de VS te Den Haag vanaf april '61
Sovjetunie, houding/positie van -; zie ook Oostbloklanden
staatsburgerschaps-/warga negaraschapskwesties
Subandrio*
Sukarno, positie/houding van -
U Thant*
Verenigde Naties, Veiligheidsraad van de -
zelfbeschikkingsrecht
zending/protestantse kerken
Annotatie noot bij 'telegram Van Roijen 671 d.d. 31 juli': zie recordnummer 5987.
Zie ook 234: Ministerraad
663: Ministerraad
5987: Van Roijen 671/delegatie 66
5988: Van Roijen 672/delegatie 67
6553: Washington 15161-1294GS/2703 geheim
PDF transcriptie (101 KB)