Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 722

Nummer 722
Datum 6-2-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hirschfeld 133
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Ontvanger(s) Drees, W. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 2
Trefwoorden desertie/deserteurs
parlement, Nederlandse -
wapen(s)/oorlogsmateriaal, -transacties/embargo op -/vergunningen voor - voor IndonesiŽ
Westerling, R./Westerlingaffaire(s)
Annotatie Zie voor de telegrammen Drees 5 en Drees 6 de annotatie van recordnummer 23 slotnoot: Onder verwijzing naar dit telegram ...meer
Zie ook 23: Ministerraad
669: Hirschfeld 25
PDF transcriptie (10 KB)