Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 774

Nummer 774
Datum 28-1-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Minuor 59
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Götzen, L. (info)
Ontvanger(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Djakarta
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 11
Trefwoorden Djuanda, minister van Verkeer tot 7/'53; minister-president 4/'57-'58; vanaf '58: eerste minister onder 'premier' Sukarno
handels(politieke) betrekkingen Nederland-Indonesië
Verenigd Koninkrijk, houding/positie van -
Annotatie slotnoot: Onder verwijzing naar dit telegram seinde Hirschfeld op 10 feb. onder no 154 aan Den Haag: 'Contact met hoge ...meer
Zie ook 791: Götzen 107
PDF afbeelding (520 KB)