Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 856

Nummer 856
Datum 1-3-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hirschfeld 240
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 3
Trefwoorden ambtenaren(zaken)
FEC, Far Eastern Commission
NG-commissie/conferentie '50
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en Indonesië)
Unieconferentie/ministersconferentie maart-april '50
Annotatie beginnoot:
Op 24 feb. had Götzen onder no 123, een lijst 'juridische en staatkundige', 'militaire' en 'culturele' agendapunten voor de aanstaande unieconferentie aan Hirschfeld doorgeseind, alsmede een aantal punten 'betreffende sociale zaken en rechtspositie ambtenaren'. De volgende dag seinde hij onder no 124  afzonderlijk de lijst financieel-economische onderwerpen, die aan de orde zouden moeten komen, waaronder 'handelsaccoord Nederland-Indonesië', 'credietverlening aan Indonesië 1. door Nederland  2. door andere landen', 'Generale Scheepvaartovereenkomst' en 'betaling pensioenen'. NA, archief Minkol., codetel. 1950, 11.
     Op 25 feb. seinde Van Maarseveen in aansluiting op Götzen 123 onder no 127, 'dat Nieuw-Guinea wel op de agenda van de Unieconferentie gebracht kan worden, wanneer de RIS dit bepaaldelijk verlangt. Het is immers niet gewenst, dat een partner in de Unie weigert een punt op de agenda toe te laten, dat de andere partner daarop wil plaatsen. Bij nadere overweging schijnt het ons toe, dat de behandeling van het punt Nieuw-Guinea ter conferentie niet impliceert, dat de UNCI aanwezig moet zijn, zodat dit bezwaar vervalt.' T.a.p.

noot bij p.2, eerste gehele alinea, 'punt F' van de  lijst militaire onderwerpen luidde: 'Aandacht van Ministers RIS voor eerbiediging militaire graven en het tegengaan van schendingen'.
Zie ook 858: Hirschfeld 249
917: Van Maarseveen 140
PDF afbeelding (1020 KB)