Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 1219

Nummer 1219
Datum 15-12-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 665
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 10
Trefwoorden ambtenaren(zaken)
boycot
Garantiewet, zie ook ambtenarenzaken
Nederlanders in Indonesië, houding/(veiligheids)positie van -
NG-commissie/conferentie '50
stakingen
vakorganisaties/-beweging, Indonesische -
Annotatie slotnoot: zie ook recordnummers 1223 en 1249
Zie ook 1249: Lamping 690
1366: Götzen 391
PDF afbeelding (521 KB)