Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 1222

Nummer 1222
Datum 17-12-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Lamping 669
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Lamping, A.Th. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 10
Trefwoorden Bihin, P.F.E., Belgisch lid van de UNCI
Molukken, Zuid-Molukken, Ambon
Molukkers, KL (ex-)KNIL-militairen in rayons/doorgangskampen in Indonesië
Molukkers, overbrenging naar Nederland van -
Molukse militaire (Aponno-)delegatie in Nederland '50-'51
opheffing/opzegging/sluiting
Verenigde Naties, UNCI/Milobs
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, algemeen
Annotatie inleidende noot bij tweede alinea:
Onder no SP 106 had Lamping op 29 nov. aan Van Maarseveen, Stikker en s'Jacob 'persoonlijk'  geseind: 'Ambonezen hebben Scheffelaar verzocht te bevorderen dat de UNCI een aantal milobs op Ambon zal plaatsen om toe te zien op de wijze waarop zij na demobilisatie zullen worden behandeld. De RI-militairen maken hiertegen bezwaar.' NA, archief Minkol., codetel. 1950, 16.
Zie ook 1745: Lamping 202
1788: Van Roijen 421
2133: Lamping 225
PDF afbeelding (213 KB)