Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 991

Nummer 991
Datum 15-4-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hirschfeld 48
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Ontvanger(s) Stikker, D.U. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1950
Dossiernummer
Trefwoorden Amerika, financiŽle/economische/technische bijstand van - aan IndonesiŽ.
Amerika, houding/positie van -
arbitrage/bemiddeling/geschillenregeling/goede diensten
Cochran, H.M., ambassadeur van de VS te Djakarta '49-'53
Hatta, Moh.*
Verenigde Naties, UNCI/Milobs
Annotatie inleidende noot: Naar aanleiding van de in tel. no Stikker 628 [recordnummer 1793] vermelde telegramwisseling Den Haag-Washington over de houding ...meer
Zie ook 989: PLV HC 46
1476: Stikker 49
1793: Stikker 628
PDF transcriptie (11 KB)