Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 994

Nummer 994
Datum 18-4-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hirschfeld 53
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Ontvanger(s) Stikker, D.U. (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Archief ministerie van Buitenlandse Zaken
Bestand archief BZ, ingekomen codetel. Djakarta 1950
Dossiernummer
Trefwoorden Amerika, financiële/economische/technische bijstand van - aan Indonesië.
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Indonesische
voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, Nederlandse
Zuid/Zuidoost-Azië
Annotatie slotnoot: Onder verwijzing naar dit telegram seinde Stikker op 20 april onder no 81dat 'hoe ondeskundig dergelijke missies naar Nederlands ...meer
Zie ook 1066: Hirschfeld 67
1640: Celer 48
PDF afbeelding (143 KB)