Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 1077

Nummer 1077
Datum 2-6-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hirschfeld 132
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 6
Trefwoorden Bihin, P.F.E., Belgisch lid van de UNCI
Critchley, Thomas K., Australisch lid van de UNCI; High Commissioner te Kuala Lumpur
deelstaten/federatie/VSI, opheffing van de -
grondwet/-gevende vergadering, Indonesische
Hatta, Moh.*
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
Molukkenopstand/RMS, Republik Maluku Selatan
Nederlanders in IndonesiŽ, arrestatie/rechtspositie van -
Negara Indonesia Timur (NIT)/ regering van de -
parlement, Nederlandse -
plebisciet
Verenigde Naties, UNCI/Milobs
zelfbeschikkingsrecht
Annotatie slotnoot:
Onder verwijzing naar dit telegram seinde Hirschfeld op 4 juni onder no 136 vervolgens 'mede voor Drees en Stikker': 'Hier volgt de tekst van de brief welke de UNCI heden richtte tot Hatta:
"I have honour to attach for your information copy of a letter dated 25 May from High Commissioner of the Netherlands to Commission feels confident that recent developments toward creation of a unitarian state for whole of Indonesia will not interfere in any way with right of selfdetermination of peoples or with obligations of Government of Republic of USI in terms of RTC-agreements. However, in view of its own responsibilities and concern of Netherlands Government the Commission would appreciate information as to the steps Government of Republic of USI has in view to safeguard exercise of right of selfdetermination while carrying out plans for creation of a unitarian state".
Inzage van deze brief werd uiteraard ondershands en vertrouwelijk verkregen, zodat daarvan naar buiten toe geen gebruik ware te maken. De brief zal aanvang volgende week worden gevolgd door een mondelinge bespreking van de UNCI met Hatta.' T.a.p.
Zie ook 1038: Hirschfeld 116
1083: Hirschfeld 143
1239: Van Maarseveen 49
7103: HC Djakarta FA1455/19
PDF transcriptie (12 KB)