Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 1121

Nummer 1121
Datum 20-6-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Hirschfeld 178
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Hirschfeld, H.M. (info)
Ontvanger(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Plaats van opmaak Djakarta
Plaats van bestemming Den Haag
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 6
Trefwoorden Anak Agung Gde Agung, Ide (AA), minister van Binnenlandse Zaken van IndonesiŽ 12/'49-12/'50; ambassadeur te Brussel, '50-'54; minister van Buitenlandse Zaken '54-maart '56
deelstaten/federatie/VSI, opheffing van de -
India, houding/positie van -
IndonesiŽ, bezoeken aan/missies naar -
IndonesiŽ, politieke/bestuurlijke aangelegenheden in -
kabinet/-scrises/-sformaties, Indonesische -
Masjumi, Madjelis Sjura Moslimin Indonesia
Molukkenopstand/RMS, Republik Maluku Selatan
Nehru, Pandit Jawaharlal, minister-president en minister van Buitenlandse Zaken van India '47-'64
NG-kwestie, algemeen (= conflict over de status van NG tussen Nederland en IndonesiŽ)
Oost-IndonesiŽ, provincie -
PNI, Partai Nasional Indonesia
Rum, Moh. (Masjumi), hoge commissaris te Den Haag jan.-sept. '50; minister van Buitenlandse Zaken sept. 1950- april 1951; minister van Binnenlandse Zaken april 1952-juli 1953; eerste vice-premier maart 1956-maart 57
Sjafruddin Prawiranegara (Masjumi), minister van FinanciŽn '51, president van de Bank Indonesia '51-58, hoofd van de PRII
Sultan van Djokja, Hamengku Buwono IX, minister van Defensie 12/'49-9/'50, 4/'52-8/'53
Susanto Tirtoprodjo (PNI), minister van Justitie van de Republiek IndonesiŽ '49; zaakgelastigde te Den Haag '52-'56; ambassadeur te Parijs
Verenigde Naties, Veiligheidsraad van de -
Annotatie
Zie ook 1688: Hirschfeld 50
PDF afbeelding (769 KB)