Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands

Gegevens van record 1300

Nummer 1300
Datum 16-10-1950
Soort codetelegram(men)
Kenmerk Van Maarseveen 336
Opschrift/Bijlage(n)
Verzender(s) Maarseveen, J.H. van (info)
Ontvanger(s) Lamping, A.Th. (info)
Plaats van opmaak Den Haag
Plaats van bestemming Djakarta
Bewaarplaats Nationaal Archief
Bestand archief Minkol., codetel. 1950
Dossiernummer 15
Trefwoorden Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), liquidatie van het -
Koninklijke Landmacht (KL), afvoer van de -
Molukkenopstand/RMS, Republik Maluku Selatan
Molukkers, overbrenging naar Nederland van -
ontslag/aftreden
Paulissen, M.H.J.H., kolonel KL, van 7/'50 tot 15/12/'50 plv. commandant Nederlandse Rayons in IndonesiŽ
Scheffelaar, J.A., kolonel KL, troepencommandant Oost-IndonesiŽ; cdt. Nederlandse Rayons in IndonesiŽ
Annotatie inleidende noot:
Eveneens op 16 okt. had Van Maarseveen onder no 335 aan Lamping geseind: Fockema Andreae verzoekt mij de navolgende boodschap van hem aan Van Scheffelaar over te brengen, zulks in aansluiting op het besluit van de Ministerraad, waarover ik U separaat sein.
"Het heeft mij zeer getroffen, dat Gij en Paulissen Uw post wensen te verlaten. Gij meent dat het Kabinet U in de steek laat - het tegendeel is het geval. Wij menen oprecht dat in dit stadium het werken via de UNCI om een bevredigende oplossing te bereiken voor ons plicht is. Er bestaan dienaangaande beslist mogelijkheden. Laat dat gerust over aan de Regering. Blijkt het dat de UNCI onmachtig is, dan zien wij verder. De Regering is geenszins van plan de militaire commandanten in de steek te laten. Blijk hiervan moge zijn, dat, zo Gij meent 5000 man te moeten aanhouden, Ge 5000 man moogt aanhouden. Blijft daarom op Uw post. Ook als de zaak niet precies zo kan lopen als U had gehoopt. Criterium zij voor U dat Ge zorg hebt voor de levens Uwer onderhebbenden. Ik ben ervan overtuigd, dat op dit ogenblik Uw vertrek onverantwoordelijk zou zijn. Ik reken op Uw medewerking." ' NA, archief Minkol., codetel. 1950, 15.
Zie ook 239: Ministerraad
1346: Lamping SP 50
1362: Lamping SP 59
PDF transcriptie (9 KB)